Συζητήθηκε στο χτεσινό Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αλοννήσου η συμμετοχή του Δήμου Αλοννήσου στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, (Ε.Α.Π. ΑΕ) και αποφάσισθηκε ομόφωνα η συμμετοχή του με το ποσοστό που ή κατέχει δηλαδή την αγορά 61 μετοχών.

Αποφασίσθηκε ομόφωνα η αποδοχή των μετοχών που αναλογούν στο Δήμο Αλοννήσου σύμφωνα με την 23-02_2021/ Γενική συνέλευση των μελών της ΕΑΠ αε ενόψει της μετεξέλιξης της σε Αναπτυξιακό Οργανισμό στο Δήμο Αλοννήσου αναλογούν τρεις μετοχές. Τέλος λήψη ομόφωνης απόφασης έγκρισης της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας για την μετατροπή της Αναπτυξιακής Ανώνυμης Εταιρείας (ΕΑΠ ΑΕ) Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ σε Αναπτυξιακό Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Κυριάκος Ευσταθίου