Ένταξη Πράξης του Δήμου Αλοννήσου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V «Προμήθεια στεγάστρων και εγκατάσταση στάσεων για κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Αλοννήσου». συνολικού προϋπολογισμού 20.000,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Αλοννήσου (Ν. Μαγνησίας).
Η παρούσα έχει ισχύ έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.