ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι η αποκομιδή των απορριμμάτων για το διάστημα του Πάσχα θα πραγματοποιηθεί μόνο το Μ. Σάββατο και την Δευτέρα του Πάσχα. Παρακαλούμε να μην αφήνετε απορρίματα εκτός κάδων.

Public Notice
The Municipality of Alonissos would like to inform you that the garbage collection will be only on Saturday, May 1st and on Monday, May 3rd. Please do not dispose your garbage outside the garbage bins.