Στη Σκόπελο σήμερα, την 28η Μαρτίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 σύμφωνα με το άρθρο 67, του ν. 3852/2010, την από 11-03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020), του υπ’ αριθ. 18318/13-03-2020 εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ. την υπ’ αριθ. 40 Εγκύκλιο Α. Π. 20930/31-03-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ), την υπ’ αριθ. 163 εγκύκλιο Α.Π. 33282/29-05-2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7), την υπ’ αριθ. 426 εγκύκλιο Α.Π. 77233/13-11-2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) και την υπ’ αριθ. 643 εγκύκλιο Α.Π. 69472/24-09-2021 (Α.Δ.Α.: Ε3846ΜΤΛ6-0Ρ5) αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού COVID-19, συνήλθε  το Δημοτικό Συμβούλιο Σκοπέλου σε τακτική μεικτή συνεδρίαση, «δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη», ύστερα από την υπ’ αριθμ. 1613/23-03-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Άγγελος Ξηντάρης, διαπίστωσε την ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, δεδομένου ότι σε σύνολο 17 μελών συμμετείχαν στη συνεδρίαση οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
01 Ξηντάρης Άγγελος (Πρόεδρος)-δια ζώσης 01 Τσουκαλάς Ευάγγελος
02 Βούλγαρης Αριστείδης-δια ζώσης    
03 Ευσταθίου Ιωάννα- δια ζώσης (μετά την απαρτία)    
04 Βαφίνης Νικόλαος- μέσω τηλεδιάσκεψης    
05 Κουκουρίνη-Φύβγα Σταματούλα -μέσω τηλεδιάσκεψης    
06 Σοφικίτου-Σίσκου Μαρία -μέσω τηλεδιάσκεψης    
07 Σάββα-Γκόλια Μαρία – μέσω τηλεδιάσκεψης    
08 Ευσταθίου Δημήτριος – μέσω τηλεδιάσκεψης (μετά την απαρτία)    
09 Λεμονής Κωνσταντίνος – μέσω τηλεδιάσκεψης    
10 Παπαχρήστος Ηλίας-μέσω τηλεδιάσκεψης    
11 Πατσής Ρηγίνος- δια ζώσης    
12 Αναγνώστου Γεώργιος-δια ζώσης    
13 Ρόδιος Βασίλειος- μέσω τηλεδιάσκεψης    
14 Κατσάρης Δημήτριος- μέσω τηλεδιάσκεψης    
15 Ξηρογιάννης Ιωάννης- δια ζώσης    
16 Καρβέλη Σπυριδούλα- δια ζώσης    

 

Ο Δήμαρχος κ. Σταμάτιος Περίσσης προσκλήθηκε και παρίσταται στη Συνεδρίαση, δια ζώσης.

Προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση, ο Πρόεδρος της  Κοινότητας Κλήματος κ. Βαρσαμάς- Χρήστος Καραγιώργος (μέσω τηλεδιάσκεψης).

Αν και προσκλήθηκαν δεν παρίστανται στη συνεδρίαση, ο Πρόεδρος της  Κοινότητας Σκοπέλου κ. Παντελής Χρυσοφός και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Γλώσσης κ. Αγάλος Φωτόπουλος.

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται δια ζώσης η κα. Αικατερίνη Προβιά, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, καθώς από το σύνολο δεκαεπτά (17) μελών ευρέθησαν παρόντα δεκατέσσερα (14) μέλη κατά την έναρξή της, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

O Πρόεδρος ζήτησε να αποφασιστεί το κατεπείγον του θέματος για να τεθεί προς συζήτηση. Στη συνέχεια κάλεσε το σώμα να αποφασίσει το κατεπείγον του θέματος. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα ψηφίζοντας το κατεπείγον του θέματος.

Ο Πρόεδρος, εισηγήθηκε το 2ο θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης και στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης κ. Αναγνώστου Γεώργιο, ο οποίος διάβασε το ψήφισμα της Λαϊκής Συσπείρωσης για τον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, το οποίο αναφέρει τα κάτωθι: ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΚΟΠΕΛΟΥ

Για τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο στην Ουκρανία

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκοπέλου, καταδικάζει την απαράδεκτη στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Πρόκειται για την έναρξη ενός πολέμου ανάμεσα στη Ρωσία, με τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε βάρος του ουκρανικού, του ρωσικού και των άλλων λαών της περιοχής, με επίκεντρο τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, τους δρόμους μεταφοράς ενέργειας κι εμπορευμάτων, τις σφαίρες επιρροής.

Καταγγέλλει τις ευθύνες της κυβέρνησης της Ν.Δ., του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, που έχουν στηρίξει την διεύρυνση του ΝΑΤΟ, την περικύκλωση της Ρωσίας, τα σχέδιά του σε βάρος των λαών, που εμπλέκουν τη χώρα μας στο κουβάρι των ανταγωνισμών και του πολέμου. Ο ιμπεριαλιστικός πόλεμος που μαίνεται στην Ουκρανία, βάζει το λαό μας σε τεράστιους κινδύνους, δυναμώνει την επιθετικότητα της Τουρκικής κυβέρνησης με τις απαράδεκτες διεκδικήσεις της στο Αιγαίο για αναθεώρηση συνόρων και συμφωνιών, καθώς και στο Κυπριακό, ενώ παράλληλα φορτώνει στις πλάτες του, τη νέα έκρηξη της ακρίβειας, την ενεργειακή φτώχεια, τους εξοπλισμούς, ως συνέπειές του.

Η ελληνική κυβέρνηση παίζει με τη φωτιά του πολέμου. Συντάσσεται με την Ε.Ε. και το ΝΑΤΟ στο όνομα των λεγόμενων “συμβατικών της υποχρεώσεων”, αποστέλλοντας στρατιωτικό εξοπλισμό. Οι ΑμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις, που ενισχύθηκαν περισσότερο από την Ελληνοαμερικανική Συμφωνία που ετοίμασε ο ΣΥΡΙΖΑ και υλοποιεί η κυβέρνηση της Ν.Δ., βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα και συμβάλλουν στις πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία, μετατρέποντας την Ελλάδα σε απέραντο πολεμικό ορμητήριο. Από την Αλεξανδρούπολη μέχρι τη Σούδα η χώρα κι ο λαός μας στοχοποιούνται. Καταδικάζουμε το γεγονός της απογείωσης από τη βάση στο Στεφανοβίκειο των πολεμικών ελικοπτέρων Apache με προορισμό την Πολωνία, ώστε να συμβάλλουν στους πολεμικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκοπέλου, ζητά το σταμάτημα του ιμπεριαλιστικού πολέμου! Εκφράζει την αλληλεγγύη στον Ουκρανικό, στον Ρωσικό και στους άλλους λαούς της περιοχής. Οι λαοί δεν πρέπει να διαλέξουν ανάμεσα στον έναν ή στον άλλον ιμπεριαλιστή που βάζουν τους λαούς να σκοτώνονται για τα συμφέροντα της πλουτοκρατίας! Είναι ανάγκη να αγωνισθούν για την ικανοποίηση των δικών τους αναγκών, για να γίνει κάθε λαός κυρίαρχος και νοικοκύρης στον τόπο του!

Ζητά την άμεση απεμπλοκή της Ελλάδας από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ στην Ουκρανία. Να σταματήσει η συμμετοχή της Ελλάδας στις ΑμερικανοΝΑΤΟϊκές επιχειρήσεις περικύκλωσης της Ρωσίας! Να μην χρησιμοποιηθούν ευρωατλαντικές βάσεις από ελληνικό έδαφος για τις επιχειρήσεις στην Ουκρανία. Να κλείσουν όλες οι ευρωατλαντικές βάσεις. Κανένα ελληνικό στρατιωτικό σώμα να μην σταλεί στις επιχειρήσεις στην Ουκρανία ή σε άλλες ιμπεριαλιστικές αποστολές. Αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την Ε.Ε., με το λαό νοικοκύρη στον τόπο μας.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Άγγελος Ξηντάρης, διάβασε στο συμβούλιο την πρόταση ψηφίσματος της Δημοτικής Αρχής για τον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας, στην πρόταση αναφέρονται τα κάτωθι:

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκοπέλου καταδικάζει απερίφραστα την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία εκφράζοντας παράλληλα την αμέριστη συμπαράστασή του στον σκληρά δοκιμαζόμενο λαό της Ουκρανίας και στους ομογενείς μας που κατοικούν στην περιοχή από αιώνες.

Οι πολεμικές επιχειρήσεις δεν αποτελούν τρόπο επίλυσης διακρατικών διαφορών, πλήττουν τις αρχές και τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου, της Ειρήνης και του σεβασμού των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και προκαλούν ανείπωτο πόνο και καταστροφή. Ο διάλογος και οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών είναι η μόνη ορθή επιλογή και ο πιο ασφαλής τρόπος για την προστασία της εδαφικής ακεραιότητας και ανεξαρτησίας των κρατών.

Η Ενωμένη Ευρωπαϊκή απάντηση απέναντι σε αυτή τη βάναυση παραβίαση των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου θα συμβάλλει στην αποτροπή του πολέμου σε ευρωπαϊκό έδαφος και ευρύτερα στον κόσμο και θα εμποδίσει την εκδήλωση νέων Αναθεωρητισμών που απειλούν την παγκόσμια Ειρήνη και Ασφάλεια και προετοιμάζουν νέο Ψυχροπολεμικό κλίμα στις Διεθνείς Σχέσεις. Τώρα, είναι ακριβώς η στιγμή, που οι διεθνείς οργανισμοί [ΟΗΕ, Ε.Ε, κ.ά] οφείλουν με αποφασιστικότητα να επιτελέσουν το ανθρωποκεντρικό έργο για το οποίο θεσπίσθηκαν.

Οφείλουμε, με κάθε τρόπο και με όποιες δυνάμεις διαθέτει ο καθένας, να σταθούμε απέναντι σε τέτοιες ενέργειες και να προασπίσουμε τα ιδανικά της Ειρήνης, των Λαών, της Δημοκρατίας και της Ελευθερίας. Ο Δήμος Σκοπέλου δεσμεύεται να συμβάλλει με όλες του τις δυνάμεις στην παροχή ουσιαστικής ανθρωπιστικής βοήθειας στον πληττόμενο λαό της Ουκρανίας.

 

Ο κ. Ευσταθίου ανέφερε ότι, εγώ προσωπικά και η παράταξή μας και για τα δύο ψηφίσματα θα κάνω μια δήλωση και τίποτα άλλο. Η παράταξή μας καταδικάζει τον πόλεμο και κάθε μορφής πόλεμο και κάθε κράτος έχει το δικαίωμα να έχει τα σύνορά του. Τίποτα άλλο και για τα δύο ψηφίσματα. Δεν συμμετέχουμε στην ψηφοφορία, κάνουμε δήλωση.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Άγγελος Ξηντάρης, έθεσε σε ψηφοφορία τα δύο ψηφίσματα, της Δημοτικής Αρχής και της Λαϊκής Συσπείρωσης.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αναγνώστου Γεώργιος, Ρόδιος Βασίλειος, Κατσάρης Δημήτριος,  Ξηρογιάννης Ιωάννης, Πατσής Ρηγίνος και Καρβέλη Σπυριδούλα, ψήφησαν υπέρ του ψηφίσματος της Λαϊκής Συσπείρωσης, έξι (6) ψήφοι.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ξηντάρης Άγγελος, Βούλγαρης Αριστείδης, Ευσταθίου Ιωάννα, Βαφίνης Νικόλαος, Κουκουρίνη-Φύβγα Σταματούλα, Σοφικίτου-Σίσκου Μαρία και Σάββα-Γκόλια Μαρία, ψήφισαν υπέρ του ψηφίσματος της δημοτικής αρχής, επτά (7) ψήφοι.

Ο Πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου ανέφερε ότι, μετά την ψηφοφορία το ψήφισμα με τις περισσότερες ψήφους είναι αυτό της δημοτικής αρχής, επτά (7) ψήφοι, έναντι έξι (6) της Λαϊκής Συσπείρωσης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση, ανταλλαγή γνωμών, έκθεση απόψεων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά) και  αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω ψηφοφορία

 

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκοπέλου καταδικάζει απερίφραστα την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία εκφράζοντας παράλληλα την αμέριστη συμπαράστασή του στον σκληρά δοκιμαζόμενο λαό της Ουκρανίας και στους ομογενείς μας που κατοικούν στην περιοχή από αιώνες.

Οι πολεμικές επιχειρήσεις δεν αποτελούν τρόπο επίλυσης διακρατικών διαφορών, πλήττουν τις αρχές και τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου, της Ειρήνης και του σεβασμού των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και προκαλούν ανείπωτο πόνο και καταστροφή. Ο διάλογος και οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών είναι η μόνη ορθή επιλογή και ο πιο ασφαλής τρόπος για την προστασία της εδαφικής ακεραιότητας και ανεξαρτησίας των κρατών.

Η Ενωμένη Ευρωπαϊκή απάντηση απέναντι σε αυτή τη βάναυση παραβίαση των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου θα συμβάλλει στην αποτροπή του πολέμου σε ευρωπαϊκό έδαφος και ευρύτερα στον κόσμο και θα εμποδίσει την εκδήλωση νέων Αναθεωρητισμών που απειλούν την παγκόσμια Ειρήνη και Ασφάλεια και προετοιμάζουν νέο Ψυχροπολεμικό κλίμα στις Διεθνείς Σχέσεις. Τώρα, είναι ακριβώς η στιγμή, που οι διεθνείς οργανισμοί [ΟΗΕ, Ε.Ε, κ.ά] οφείλουν με αποφασιστικότητα να επιτελέσουν το ανθρωποκεντρικό έργο για το οποίο θεσπίσθηκαν.

Οφείλουμε, με κάθε τρόπο και με όποιες δυνάμεις διαθέτει ο καθένας, να σταθούμε απέναντι σε τέτοιες ενέργειες και να προασπίσουμε τα ιδανικά της Ειρήνης, των Λαών, της Δημοκρατίας και της Ελευθερίας. Ο Δήμος Σκοπέλου δεσμεύεται να συμβάλλει με όλες του τις δυνάμεις στην παροχή ουσιαστικής ανθρωπιστικής βοήθειας στον πληττόμενο λαό της Ουκρανίας.

 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 27/2022

Συντάχθηκε και υπογράφθηκε

Ο  Πρόεδρος                                                        Τα Μέλη

Ακολουθούν οι υπογραφές

Απόσπασμα πρακτικού

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

Άγγελος Ξηντάρης