Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Σποράδων ενημερώνει τους κτηνοτρόφους της περιοχής αρμοδιότητάς της ότι είναι διαθέσιμη προς ενημέρωσή τους η χωροταξική κατανομή του βοσκότοπου που λαμβάνει έκαστος για το έτος 2021, βάσει της οποίας δύναται να υποβληθεί τυχόν αίτημα χωροταξικής ανακατανομής του για το έτος 2022.
Προς το σκοπό αυτόν, λαμβάνοντας υπόψη και τα μέτρα για τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού, η διαδικασία ενημέρωσης των κτηνοτρόφων και υποβολής τυχόν αιτημάτων τους στην Υπηρεσία μας θα πραγματοποιείται χωρίς αυτοπρόσωπη προσέλευση.
Ο ενδιαφερόμενος κτηνοτρόφος μπορεί να επικοινωνεί στον τηλεφωνικό αριθμό 2421352663 της Υπηρεσίας μας και μετά την ταυτοποίηση των προσωπικών στοιχείων του, δηλώνει την ηλεκτρονική του διεύθυνση για επικοινωνία (e-mail) στην οποία η Υπηρεσία θα του αποστέλλει άμεσα προς ενημέρωση το ψηφιοποιημένο έντυπο της ονομαστικής κατανομής βοσκοτόπου, που τον αφορά.
Η ονομαστική κατανομή βοσκοτόπου θα συνοδεύεται από υπόδειγμα αίτησης προς χρήση του κτηνοτρόφου, ο οποίος τυχόν επιθυμεί να υποβάλλει δικαιολογημένο αίτημα για χωροταξική ανακατανομή του βοσκοτόπου έτους 2022. Για τη περίπτωση αυτή ο κτηνοτρόφος επιλέγει μία ή περισσότερες από τις τρεις επιτρεπόμενες κατηγορίες αλλαγών, που περιλαμβάνονται στο υπόδειγμα αίτησης (1. Αλλαγή της θέσης του βοσκότοπου, 2. Αύξηση της έκτασης του βοσκότοπου, 3. Χορήγηση βοσκότοπου σε κτηνοτρόφο χωρίς κατανομή το 2021) και συμπληρώνει για την/ις κατηγορία/ες που επιλέγει την αιτιολογία της αλλαγής της κατανομής βοσκότοπου. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 31-12-2021 (καταληκτική ημερομηνία) στην ηλεκτρονική διεύθυνση της υπηρεσίας μας: [email protected]
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, θεωρείται ότι ο δικαιούχος κτηνοτρόφος αποδέχεται ως έχει την κατανομή βοσκοτόπου.