Την Τετάρτη 10/11/2021 και τη Πέμπτη 11/11/2021 από τις 8:00 έως τις 14:00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή νερού στις οδούς Πλαστήρα, Αιολίδος, Αθανασάκη και Γαρέφη, λόγω προγραμματισμένων εργασιών στο δίκτυο ύδρευσης που αφορούν την ενεργοποίηση του νέου δικτύου.

Με την ολοκλήρωση αυτών των εργασιών 1700 νοικοκυριά θα απολαμβάνουν νερό με καινούριο, σύγχρονο και ασφαλές δίκτυο ενώ παράλληλα θα επιλυθούν τυχόν προβλήματα πίεσης στην υδροδότηση των καταναλωτών.