ΔΕΙΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΙΣ 18:30 ΣΕ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ

170
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Λήψη απόφασης για έγκριση της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021. (152/2021 Α.Ο.Ε.) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος
Έγκριση της έκθεσης Α΄ τριμήνου του έτους 2021 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2021 του Δήμου Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος
2η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Σκιάθου για το έτος 2021. (6/2021 Α.Ε.Ε.) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Τσανάκας
Τροποποίηση προγράμματος τουριστικής προβολής έτους 2021. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Μαθηνός
Κατάρτιση σχεδίου στρατηγικού σχεδιασμού του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Σκιάθου για την περίοδο 2020 – 2023. (5/2021 Α.Ε.Ε.) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος
Καθορισμός διαδρομών και είσπραξη αντίτιμου στα Δημοτικά Λεωφορεία (143/2021 Α.Ο.Ε.) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος
Επικαιροποίηση του σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών του Δήμου Σκιάθου με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ». (4/2021 Α.Ε.Ε.) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Γιαννίτσης
Έγκριση του κανονισμού λειτουργίας του πολιτιστικού κέντρου «ΜΠΟΥΡΤΖΙ» του ΝΠΔΔ ΔΟΑΠΝ Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος
Έγκριση του κανονισμού λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων του ΝΠΔΔ ΔΟΑΠΝ Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Δήμαρχος
Λήψη απόφασης περί λειτουργικής κατάταξης της οδού στη θέση Αγ. Ταξιάρχης Δήμου Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Τσανάκας
Καθορισμός παροχών σε εργαζόμενους του δημόσιου τομέα. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Λιακόπουλος
Εξέταση της υπ’ αρίθμ. πρωτ. 5657/12-05-2021 αίτησης περί αποξήλωσης στήλης δημοτικού φωτισμού έμπροσθεν του καταστήματός της. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Τσανάκας
Εξέταση της υπ’ αρίθμ. πρωτ. 5614/12-05-2021 αίτησης περί τοποθέτησης λαμπτήρα στην περιοχή «Γλυφονέρι» Σκιάθου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Τσανάκας