Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.55339/08-09-2020 ΚΥΑ για τη λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων Δ/θμιας Εκπ/σης καθώς και τα σχετικά πρωτόκολλα Διαχείρισης κρουσμάτων κορωνοϊού COVID-19 και ύστερα από την ενημέρωση των Διευθυντών των παρακάτω σχολείων του ΓΕΛ  αλλά και τη γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Δημοσίας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ο Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας κ. Χαράλαμπος Σταχτέας αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας

  • όλων των τμημάτων του 2ουΓυμνασίου Ν.Ιωνίας από 22/05/2021 έως και 31/05/2021
  • του τμήματος Β2 του 7ουΓΕΛ Βόλου από 22/05/2021 έως και 30/05/2021
  • του τμήματος  Β1 του ΓΕΛ Αγριάς από 22/05/2021  έως και 31/05/2021