16.2 C
Skiathos
Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου, 2023

Αθησαύριστα ή άγνωστα στοιχεία της Ιστορικής Μονής του Ευαγγελισμού στη Σκιάθο | γράφει ο...

Ἐν Σκιάθῳ τῇ 28 Ἰανουαρίου 1836  Ὁ Καθηγούμενος τῆς ἐν Σκίαθῳ διατηρουμένης Μονῆς ἡ Εὐαγγελίστρια Ἐπισημέιωση: Γιὰ τὴν ἱστορικὴ ἱερὰ Μονὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, τοῦ νέου μοναστηριοῦ, ὅπως ἀναφέρεται στὶς πηγές, ἔχουν γραφεῖ πάρα πολλά καὶ πολὺ...

Τοῦ Δεκαπενταυγούστου τὰ  Ἄνθη | γράφει ο π. Κων. Ν. Καλλιανός

Δεκαπενταύγουστος, μὲ τὴν ποίηση τοῦ Ματθαίου Μουντέ νὰ μᾶς γίνεται πάλι ἑόρτιο προσόμοιο στὴν κορυφαία ἀυτὴ μέρα, τὴν ἡ μέρα τῆς Παναγιᾶς. Ἄνθη εὐλαβείας κομίζοντας καὶ στολίζοντας τὸ κάδρο τῆς γιορτῆς, γιὰ νὰ χωνέψουν...

Ἐπισκέψεις σέ ἱερά πρόσωπα καί σέ χώρους μνήμης τῆς Σκιάθου τῶν 17-18 αἰ. |...

Μνημόσυνον ἱερόν πάντων τῶν ἱερατευσάντων εἰς τάς Ἐνορίας τῆς ἁλικτύπου ἐκείνης καί άρχαίας πόλεως, τοῦ Κάστρου....... α. Προλεγόμενα Θεωρῶ χρήσιμο νά παρουσιάσω μιά σειρά ἀνεκδότων ἐγγράφων ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς Μονῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, γιατί σκοπός μου...

Τὸ ἄλλο εὐλογημένο Σάββατο, ἐκεῖνο τῆς Διακαινησίμου, καὶ ἡ ἁγιοτρόφος νῆσος Σκιάθος | γράφει...

Εἶναι ἀλήθεια, πως μὲ περισσὴ συγκίνηση ἑορτάσαμε τὴν Θεόσωμον Ταφὴν καὶ τὴν εἰς Ἅδου Κάθοδον τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ τὸ Μέγα Σάββατο, ὅμως καὶ τὸ ἐπόμενο Σάββατο, ἐκεῖνο δηλαδή, μὲ τὸ ὁποῖο κλείει...

Ἀναστάσιμο προσόμοιο… (Βιώματα καί διαπιστώσεις ἑνός ἐπαρχιώτη παπᾶ) | γράφει ο...

1. Προλεγόμενα Ἀφήνω καί πάλι τό μολύβι νά κυλίσει πάνω στή λευκή τοῦ χαρτιοῦ τήν ἐπιφάνεια, λές κι εἶναι ἡ ψυχή μου πού ξεδιπλώνεται, γιά νά σημειώσει κάποια νέα βιώματα, χλωρά ἀκόμα, ἀφοῦ σιμά εἶναι...

«Ὦ, Πάσχα Μέγα, Πάσχα τῶν πιστῶν…» ἤ,  τοῦ Ἀλέξανδρου Μωραϊτίδη τὸ Πάσχα

Στὸν πανσέβαστο παπα-Γεώργιο Ἀθ. Σταματᾶ, γιὰ τὰ 50 χρονα τῆς ἐντίμου ἱερωσύνης του Ἀπὸ τῆς ἀνοικτῆς θύρας εἰσήρχετο ἡ μεσονύκτιος κρύα δρόσος....καὶ κραταιὰ ἐν κρότοις πιστολισμῶν καὶ κροταλισμοῖς καψυλίων ἐκόμιζε πανταχοῦ, εἰς πολεις καὶ...

Μαθήματα Ἐκκλησιαστικῆς ἀγωγῆς ἀπὸ τὸν Παπαδιάμαντη | γράφει ο π. Κων/νος Καλλιανός

«Ὅταν ἔφθασαν εἰς τὸ Κάστρον καὶ εἰσῆλθον εἰς τὸν ναὸν τοῦ Χριστοῦ, τόσον θάλπος ἐθώπευσε τὴν ψυχήν των, ὥστε ἂν καὶ ἦσαν κατάκοποι, καὶ ἂν ἐνύσταζόν τινες αὐτῶν, ᾐσθάνθησαν τόσον τὴν χαρὰν τοῦ νὰ...

Πρῶτες πληροφορίες γιὰ ἕνα ἀκόμη ἐργαστήριο παραγωγῆς μεταξιοῦ στὴ Σκιάθο τοῦ 19ου αἰ. | Γράφει...

Δὲν ἐπιδιώκω τὴν πρωτοτυπία γιὰ τὴν ὕπαρξη καὶ λειτουργία  ἐργαστηρἰων παραγωγῆς τοῦ τόσο πολύτιμου, γιὰ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη, μεταξιοῦ, στὴ Σκιάθο τοῦ 19ου αἰ.  ὡστόσο, ἀφοῦ μοὺ παρουσιάστηκε ἡ πληροφορία τὴν δημοσιεύω, μήπως κάποιοι θελήσουν...

Ὁ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καί τό Κάστρο τῆς Σκιάθου |  Τό ρίγος τῆς μνήμης |

Μνήμη ἱερὴ τοῦ π. Ἠλία Μαστρογιαννοπούλου   Aφορμή, παιδιά, γιά τήν ἀναπτυξη τοῦ παραπάνω θέματος στάθηκε ἡ εἴδηση ὄτι στή γείτονα Σκιάθο ἐκπονεῖται μελέτη γιά τήν, ἐπιτέλους, ἀναπαλάιωση καί διάσωση τοῦ ἐκεῖ Κάστρου ἤ Φρουρίου, ὅπως...

Ἕνα νέο βιβλίο ποὺ ἀνασταίνει μνῆμες | Γ. Σανιδᾶς, Ἀλυπιακὸς οἶνος. Ἡ ἀμπελουργία στὴ...

«Τὸ βιβλίο ἀποτελεῖ ἕνα νοσταλγικὸ ταξίδι στὸ παρελθόν…»( σ. 10) Εἰλικρινὰ τὸ λέω. Πρόθεσή μου δὲν εἶναι νὰ κρίνω ἤ νὰ παρουσιασω τὴν ἄψογη νέα μελετη τοῦ φίλου λογίου τῆς γείτονος Σκιαθου κ. Γιώργου Σανιδᾶ....

ΕΡΓΑΣΙΑ

Translate »