20.8 C
Skiathos
Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου, 2022

«Ὦ, Πάσχα Μέγα, Πάσχα τῶν πιστῶν…» ἤ,  τοῦ Ἀλέξανδρου Μωραϊτίδη τὸ Πάσχα

Στὸν πανσέβαστο παπα-Γεώργιο Ἀθ. Σταματᾶ, γιὰ τὰ 50 χρονα τῆς ἐντίμου ἱερωσύνης του Ἀπὸ τῆς ἀνοικτῆς θύρας εἰσήρχετο ἡ μεσονύκτιος κρύα δρόσος....καὶ κραταιὰ ἐν κρότοις πιστολισμῶν καὶ κροταλισμοῖς καψυλίων ἐκόμιζε πανταχοῦ, εἰς πολεις καὶ...

Μαθήματα Ἐκκλησιαστικῆς ἀγωγῆς ἀπὸ τὸν Παπαδιάμαντη | γράφει ο π. Κων/νος Καλλιανός

«Ὅταν ἔφθασαν εἰς τὸ Κάστρον καὶ εἰσῆλθον εἰς τὸν ναὸν τοῦ Χριστοῦ, τόσον θάλπος ἐθώπευσε τὴν ψυχήν των, ὥστε ἂν καὶ ἦσαν κατάκοποι, καὶ ἂν ἐνύσταζόν τινες αὐτῶν, ᾐσθάνθησαν τόσον τὴν χαρὰν τοῦ νὰ...

Πρῶτες πληροφορίες γιὰ ἕνα ἀκόμη ἐργαστήριο παραγωγῆς μεταξιοῦ στὴ Σκιάθο τοῦ 19ου αἰ. | Γράφει...

Δὲν ἐπιδιώκω τὴν πρωτοτυπία γιὰ τὴν ὕπαρξη καὶ λειτουργία  ἐργαστηρἰων παραγωγῆς τοῦ τόσο πολύτιμου, γιὰ τὴν ἐποχὴ ἐκείνη, μεταξιοῦ, στὴ Σκιάθο τοῦ 19ου αἰ.  ὡστόσο, ἀφοῦ μοὺ παρουσιάστηκε ἡ πληροφορία τὴν δημοσιεύω, μήπως κάποιοι θελήσουν...

Ὁ Ἀλέξανδρος Παπαδιαμάντης καί τό Κάστρο τῆς Σκιάθου |  Τό ρίγος τῆς μνήμης |

Μνήμη ἱερὴ τοῦ π. Ἠλία Μαστρογιαννοπούλου   Aφορμή, παιδιά, γιά τήν ἀναπτυξη τοῦ παραπάνω θέματος στάθηκε ἡ εἴδηση ὄτι στή γείτονα Σκιάθο ἐκπονεῖται μελέτη γιά τήν, ἐπιτέλους, ἀναπαλάιωση καί διάσωση τοῦ ἐκεῖ Κάστρου ἤ Φρουρίου, ὅπως...

Ἕνα νέο βιβλίο ποὺ ἀνασταίνει μνῆμες | Γ. Σανιδᾶς, Ἀλυπιακὸς οἶνος. Ἡ ἀμπελουργία στὴ...

«Τὸ βιβλίο ἀποτελεῖ ἕνα νοσταλγικὸ ταξίδι στὸ παρελθόν…»( σ. 10) Εἰλικρινὰ τὸ λέω. Πρόθεσή μου δὲν εἶναι νὰ κρίνω ἤ νὰ παρουσιασω τὴν ἄψογη νέα μελετη τοῦ φίλου λογίου τῆς γείτονος Σκιαθου κ. Γιώργου Σανιδᾶ....

Ἀνέκδοτο θαλασσοδάνειο τοῦ 18ου αἰ. | γράφει ο π. Κωνσταντίνος Καλλιανός

Στὸ Ἀρχεῖο τῆς Μονῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Σκιάθου ὑπάρχουν μιὰ σειρὰ ἀπὸ σκοπελίτικα ἔγγραφα, ἕνα ἀπὸ τὰ ὁποῖα εἶναι κι αὐτὸ ποὺ παρουσιάζω καὶ τὸ ὁποῖο, ἀπ᾿ ὅσα γνωρίζω, εἶναι ἀνέκδοτο. Πρόκειται, ὅπως φαίνεται, γιὰ...

ΔΕΚΑΠΕΝΤΑΥΓΟΥΣΤΟ ΣΤΗ ΣΚΙΑΘΟ ἤ, Συνεορτάζοντας μέ τόν Ἀλέξανδρο Παπαδιαμάντη τό Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ |...

Οἰ εὐφρόσυνες ἡμέρες τοῦ Δεκαπενταυγούστου, παρ᾿ ὅλο ὅτι ἀπό πολλοὺς ἀντιμετωπίζονται μέ ἀπρέπεια, ἐν τούτοις εἶναι τόσο κατανυκτικές καί τόσο μυσταγωγικές, ὥστε δικαίως ὁ λαός τοῦ Θεοῦ τίς ἔχει ὀνομάσει, Πάσχα τοῦ Καλοκαιριοῦ. Εἶναι,...

Ἐπισκέψεις σέ ἱερά πρόσωπα καί σέ χώρους μνήμης τῆς Σκιάθου τῶν 17-18 αἰ. |...

Μνημόσυνον ἱερόν πάντων τῶν ἱερατευσάντων εἰς τάς Ἐνορίας τῆς ἁλικτύπου ἐκείνης καί άρχαίας πόλεως, τοῦ Κάστρου....... α. Προλεγόμενα Θεωρῶ χρήσιμο νά παρουσιάσω μιά σειρά ἀνεκδότων ἐγγράφων ἀπό τό ἀρχεῖο τῆς Μονῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, γιατί σκοπός μου...

Ἀνοιχτὴ εὐχαριστήριος κατάθεση | του π. Κωνσταντίνου Καλλιανού

Ὁ Δήμαρχος τοῦ νησιού μας κ. Σταμάτιος Κ. Περίσσης εἶχε τὴν εὐγένεια νὰ μοῦ στείλει τὸ νέο βιβλίο ποὺ προσφατως ἐξέδωσε ἡ Δημοτικὴ ἀρχὴ καὶ τὸ ὁποῖο ἀναφέρεται στὴ σχέση τοῦ μεγάλου λογογράφου τῆς...

«Ὦ, Πάσχα Μέγα, Πάσχα τῶν πιστῶν…» ἤ,  τοῦ Ἀλέξανδρου Μωραϊτίδη τὸ Πάσχα | του...

Τὸ ἐρημητήριο τοῦ Μωραίτίδη στὴν ὁδὸ Καπποδιστρίου Ἀπὸ τῆς ἀνοικτῆς θύρας εἰσήρχετο ἡ μεσονύκτιος κρύα δρόσος....καὶ κραταιὰ ἐν κρότοις πιστολισμῶν καὶ κροταλισμοῖς καψυλίων ἐκόμιζε πανταχοῦ, εἰς πολεις καὶ δάση καὶ κοιλάδας καὶ πελάγη, εἰς...

ΕΡΓΑΣΙΑ