Ο πεζοπορικός τουρισμός και το LQT Σκιάθου, o Oρτβιν απαντάει στον Γ. Σανιδά |...

Απάντηση για το δελτίο του Γιώργο Σανιδά στο Skiathoslife.gr Ο πεζοπορικός τουρισμός και το LQT Σκιάθου. Σαν συμπλήρωση του δελτίου του Γιώργο Σανιδά θα ήθελα να...

ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ | του Γιώργου Σανιδά

Με αφορμή τον κ. Όρτβιν που με τη δημόσια επιστολή του απασχόλησε και πάλι την επικαιρότητα της Σκιάθου, ας δούμε πόσο σοβαρό είναι το...

Παπά Γιώργης Σταματάς | Μισός αιώνας ιεροσύνης | Το “Χρόνια Πολλά” από το Skiathoslife

του Γιώργου Σανιδά Εδώ και μισό αιώνα (από το 1971 κι από 24 χρονών) ένας πραγματικά ακάματος και πολυπράγμων ιερέας υπηρετεί πιστά και μάχεται να...

ΣΚΙΑΘΟΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ | του Γιώργου Σανιδά

Γράφω εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πως ο εσωτερικός τουρισμός είναι αυτός που στήριξε παραδοσιακά το νησί, πως με τους Έλληνες επιβιώνει ακόμα ο...

ΠΑΣΧΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ | Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ ΑΡΝΙΟΥ | Επιλογή κειμένων Γιώργος...

Οἱ ὀβελοὶ τῶν ἀμνῶν περιεστρέφοντο ἤδη ἐπὶ τοῦ πυρός. Ἀλλὰ μοὶ ἔκαμαν ἐντύπωσιν δύο ὡραῖοι νέοι Λιδωρικιῶται, οἵτινες ἔψηνον τὸ ἀρνίον κατὰ τὸν τελειότερον...

ΠΑΣΧΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ | ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ – Η ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ | Επιλογή αποσπασμάτων...

«Σήμερον σιγὴ ἐν τῇ γῇ», καὶ ὁ εὐσεβῶν λαὸς τηρεῖ τὴν μνήμην τῆς θεοσώμου ταφῆς καὶ τῆς εἰς ᾍδου καθόδου τοῦ Κυρίου. Τελεῖται δὲ...

ΠΑΣΧΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ | Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | Επιλογή αποσπασμάτων: Γ. Σανιδάς

«Τῇ ἑσπέρᾳ ταύτῃ ψάλλεται ὁ Ὄρθρος τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, καθ᾿ ἣν τὰ ἅγια καὶ σωτήρια καὶ φρικτὰ Πάθη τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος...

ΠΑΣΧΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ | M. ΠΕΜΠΤΗ | Επιλογή αποσπασμάτων: Γ. Σανιδάς

Τὴν ἑσπέραν ταύτην, ὡς εἴθισται, ψάλλεται εἰς τοὺς ἱεροὺς ναοὺς ἡ ἀκολουθία τῆς Μεγάλης Πέμπτης καθ᾿ ἣν ἑορτάζομεν τέσσερά τινα: τὸν ἱερὸν Νιπτῆρα, τὸν...

ΠΑΣΧΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ | Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ | Επιλογή αποσπασμάτων: Γ. Σανιδάς

Ἐν συνόλῳ ἀριστουργήματα εἶναι τὰ ψαλλόμενα κατὰ τὴν ἑσπέραν ταύτην τροπάρια, ἀναφερόμενα εἰς τὴν πρᾶξιν τῆς ἁμαρτωλοῦ γυναικὸς καὶ εἰς τὴν προδοσίαν τοῦ Ἰούδα....

ΠΑΣΧΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ | Μ.ΤΡΙΤΗ | Επιλογή αποσπασμάτων: Γ. Σανιδάς

Ἀξιοσημείωτος εἶναι ἡ ἀναγινωσκομένη ἀπόψε περικοπὴ τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου. Ὁ Ἰησοῦς μετ᾿ ἀγανακτήσεως ἐκτοξεύει ἐναντίον τῶν Φαρισαίων δεκάκις καὶ τετράκις τὸ οὐαὶ ὑμῖν γραμματεῖς...

ΑΠΟΨΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ