Ἐν Σκιάθῳ τῇ 28 Ἰανουαρίου 1836

 Ὁ Καθηγούμενος τῆς ἐν Σκίαθῳ διατηρουμένης Μονῆς ἡ Εὐαγγελίστρια

Ἐπισημέιωση: Γιὰ τὴν ἱστορικὴ ἱερὰ Μονὴ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ, τοῦ νέου μοναστηριοῦ, ὅπως ἀναφέρεται στὶς πηγές, ἔχουν γραφεῖ πάρα πολλά καὶ πολὺ χρἠσιμα. Ὡστόσο, πρέπει νὰ προστεθοῦν κι ἄλλα, ἀθησαυριστα ἤ ἄγνωστα στοιχεῖα, τὰ ὁποῖα θὰ προσφέρουν στὴν ἱστορικὴ ἔρευνα πολλά. Κι ἀναφέρομαι στὴν παρουσία σημαντικῶν Μορφῶν ποὺ πέρασαν ἀπὸ τὸν θεῖο Εὐαγγελισμό, ὅπως ὁ Ἰωσήφ ἐκ Φουρνᾶ τῶν Ἀγράφων, ὁ λογιώτατος, ὁ πρῶτος βιογραφος τοῦ ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, ὁ Εὐθυμιος Σταυρουδᾶς, οἱ κορυφαίοι Ἁγιορεῖτες Ἁγιογραφοι οἱ Γαλατσάνοι αὐτάδελφοι κι ἄ ἀκόμη.

Ἐπισης, δὲν ἔχει μελετηθεῖ ἡ οἰκονομικὴ συνδρομὴ τῆς ἐν λόγῳ Μονῆς στὴ Σκιαθίτικη κοινωνία τοῦ β’μισοῦ τοῦ 19ου αἰ, πτυχὲς τῆς ὁποίας βρίσκουμε στὰ ἀθανατα ἔργα τῶν δύο Ἀλέξανδρων, ἰδίως τοῦ Μωραϊτίδη

Θυμίζω ὄτι τὸ ἐν λόγῶ ἀνέκδοτο ἔγγραφο εἶναι ἀπόσπασμα εὑρύτερης, ἀνέκδοτης μελετης

π. κ. ν. κ