Σημειώνεται, ότι η κυκλοφορία δεν επιτρεπόταν από τις 19:00