Απόφαση της Λιμενικής Αρχής Σκιάθου βάζει τέλος στην επίσκεψη ημερόπλοιων σε γνωστές παραλίες των Σποράδων για την προστασία των λουομένων, από την ανεξέλεγκτη αγκυροβολία και κυκλοφορία ιδιαίτερα μεγάλου αριθμού σκαφών [επαγγελματικών Ε/Γ-Τ/Ρ και ερασιτεχνικών αναψυχής], στις  παραλίες και γενικότερα σε χώρους λήψης θαλασσίου λουτρού, κατά την θερινή περίοδο, στην περιοχή δικαιοδοσίας της συγκεκριμένης Λιμενικής Αρχής.

Σύμφωνα με την απόφαση που είναι άμεσα εκτελεστέα και που αποκλειστικά διαθέτει το Skiathoslife.gr και διανεμήθηκε σήμερα στους πλοιοκτήτες των σκαφών θα τηρούνται τα παρακάτω : 

ΝΗΣΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ

1) Απαγορεύεται καθ’ όλο το έτος, η κυκλοφορία – διέλευση όλων των πλοίων – σκαφών, ολικού μήκους 25 μέτρων  και άνω, προς αποφυγή ατυχημάτων, λόγω του μικρού εύρους, στις κάτωθι θαλάσσιες περιοχές, που ορίζονται:
Α) μεταξύ του ακρωτηρίου «ΠΟΥΝΤΑ» λιμένα Σκιάθου και των νησίδων «ΜΑΡΑΓΚΟΣ» και «ΑΡΚΟΣ».
Β) μεταξύ της νησίδας «ΑΣΠΡΟΝΗΣΟ» και την ακτογραμμή.
Γ) μεταξύ των νησίδων «ΤΡΟΥΛΟΝΗΣΙΑ [ΜΑΡΙΝΟΣ]» και την ακτογραμμή.
Δ) μεταξύ των νησίδων «ΚΑΣΤΡΟΝΗΣΙΑ» και την ακτογραμμή.
Η διέλευση πλοίων – σκαφών ολικού μήκους κάτω των 25 μέτρων, θα διενεργείται στο μέσον της απόστασης μεταξύ των ακτών, ανωτέρω αναφερομένων σημείων, τηρούμενης μειωμένης ταχύτητας, προς αποφυγή τυχόν ατυχήματος.
2)Τα Ε/Γ-Τ/Ρ πλοία – πλοιάρια τα οποία προσεγγίζουν τον προβλήτα όρμου ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΙΩΝ Σκιάθου, προς αποβίβαση επιβατών, θα παραβάλουν σ’ αυτόν, ένα σκάφος κάθε φορά, με την ελάχιστη δυνατή ταχύτητα και εντός του οριοθετημένου διαύλου, ο οποίος επισημαίνει τον χώρο ελιγμών τους, ενώ μετά την αποβίβαση των επιβατών θα απομακρύνονται άμεσα και θα παραμένουν επ’ αγκύρα, έως την ώρα αναχώρησής των.
Επιτρέπεται για λόγους ασφαλείας ως και την καλύτερη εξυπηρέτηση επιβατών – λουομένων, η προσέγγιση στον ανωτέρω όρμο, έως τριών επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων κάθε φορά.
3)Στις παραλίες ΑΡΚΟΣ, ΚΑΣΤΡΟ και ΚΑΛΑΜΑΚΙ νήσου Σκιάθου, επιτρέπεται για λόγους ασφαλείας ως και αδυναμίας λειτουργικής εξυπηρέτησης, η προσέγγιση έως δύο επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων κάθε φορά.
4) Στις παραλίες ΤΣΟΥΓΚΡΙΑΣ και ΛΑΛΑΡΙΑ νήσου Σκιάθου, επιτρέπεται για λόγους ασφαλείας ως και αδυναμίας λειτουργικής εξυπηρέτησης, η προσέγγιση έως τριών επαγγελματικών τουριστικών ημερόπλοιων κάθε φορά.
Στην παραλία ΛΑΛΑΡΙΑ νήσου Σκιάθου ένα εκ των τριών επαγγελματικών τουριστικών ημεροπλοίων, θα παραμένει πλησίον της ακτής (στο άκρο της παραλίας) προς παροχή τυχόν ανάγκης σε λουόμενους εφόσον απαιτηθεί, καθ’ ότι στην εν λόγω παραλία, δεν δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (καντίνες – ομπρελοκαθίσματα). Τα λοιπά δύο ημερόπλοια θα αγκυροβολούν σε ικανή απόσταση από την ακτή, έως την ώρα
αναχώρησής τους. Η προσέγγιση στην ακτή προς αποβίβαση – επιβίβαση τουριστών θα διενεργείται από ένα σκάφος κάθε φορά, κατά προτεραιότητα με την ώρα άφιξης ή αναχώρησής τους.

παραλία ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΤΡΙ

ΝΗΣΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΣ
1)Στις παραλίες ΚΑΣΤΑΝΙ, ΜΗΛΙΑ, ΠΑΝΟΡΜΟΣ, ΣΤΑΦΥΛΟΣ νήσου Σκοπέλου, τα Ε/Γ-Τ/Ρ πλοία θα προσεγγίζουν την ακτή, προς αποβίβαση τουριστών, ένα κάθε φορά εντός των οριοθετημένων διαύλων, ενώ θα απομακρύνονται και θα παραμένουν επ’ αγκύρα έως την ώρα επιβίβασης επιβατών.
2)Στην παραλία ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΤΡΙ ν.Σκοπέλου, απαγορεύεται λόγω της μορφολογίας της παραλίας, της μικρής έκτασης αυτής καθώς και της μεγάλης επισκεψιμότητας της περιοχής, με σκοπό την ασφάλεια των λουομένων, η προσέγγιση στην ακτή των Ημεροπλοίων και λοιπών επαγγελματικών πλοίων μεταφοράς επιβατών, ενώ επιτρέπεται η προσέγγιση στην ακτή μόνο μικρών σκαφών – λέμβων, εντός του υφιστάμενου οριοθετημένου διαύλου. Τα επαγγελματικά πλοία μεταφοράς επιβατών, δύναται να αγκυροβολούν σε ικανή απόσταση από την ακτή, έξωθεν των πλωτών σημαντήρων οριοθέτησης χώρου λουομένων.
Η προσέγγιση των επαγγελματικών πλοίων μεταφοράς επιβατών, επιτρέπεται μόνο στην περίπτωση που κατά την ώρα άφιξης ή αναχώρησης δεν υφίστανται λουόμενοι στην παραλία και μόνο εντός του υφιστάμενου οριοθετημένου διαύλου.
Λόγω της μικρής έκτασης της παραλίας επιτρέπεται η άφιξη και παραμονή ενός Ημεροπλοίου κάθε φορά ολικού μήκους άνω των 20 μέτρων. Για τα Ημερόπλοια ολικού μήκους έως 20 μέτρων, επιτρέπεται η άφιξη και παραμονή έως δύο πλοίων – πλοιαρίων συγχρόνως.

ΝΗΣΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ
1)Απαγορεύεται από 15 Μαΐου έως 15 Οκτωβρίου, η κυκλοφορία – διέλευση όλων των πλοίων – σκαφών, προς αποφυγή ατυχημάτων, λόγω μικρού εύρους, στις κάτωθι θαλάσσιες περιοχές:
Α)στην περιοχή ΜΑΡΠΟΥΝΤΑ μεταξύ της εγγύς βραχονησίδας και της ακτής.
Β)στην περιοχή ΚΟΚΚΙΝΟΚΑΣΤΡΟ μεταξύ της εγγύς βραχονησίδας και της ακτής.
2)Τα Ε/Γ-Τ/Ρ πλοία – πλοιάρια τα οποία προσεγγίζουν τον προβλήτα όρμου ΛΕΥΚΟΣ ΓΙΑΛΟΣ και ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, προς αποεπιβίβαση επιβατών, θα παραβάλουν σ’ αυτόν, ένα σκάφος κάθε φορά, με την ελάχιστη δυνατή ταχύτητα και εντός του οριοθετημένου διαύλου, ο οποίος επισημαίνει τον χώρο ελιγμών τους, ενώ μετά την αποβίβαση επιβατών, θα απομακρύνονται άμεσα και θα παραμένουν επ’ αγκύρα έως την ώρα επιβίβασης
επιβατών και αναχώρησή τους.
3)Τα Αλιευτικά σκάφη καθώς και τα σκάφη Α/Ψ που προσεγγίζουν τον προβλήτα όρμου  ΡΟΥΣΟΥΜ ΓΙΑΛΟΣ θα παραβάλουν μόνο στο ΝΑ τμήμα του προβλήτα.
Οι ενδιαφερόμενοι στους οποίους αποστέλλεται η παρούσα απόφαση, παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους και πιστή εφαρμογή των διαλαμβανομένων, ενώ για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, να απευθύνονται στην Υπηρεσία μας.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΚΙΑΘΟΥ