Ανοιχτή εκδήλωση ενημέρωσης για το νέο LEADER 2023-2027 στην Αλόννησο (Εικόνες)

Χτες το βράδυ, στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου πραγματοποιήθηκε ανοικτή εκδήλωση για τον σχεδιασμό του νέου LEADER. Εκπρόσωποι της Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε.  μίλησαν για το θέμα σε φορείς και επιχειρηματίες του νησιού για την διαβούλευση που γίνεται για το νέο LEADER. Ομιλητής από την Α.Π. ήταν ο κύριος  Αγρόγιαννης Γεώργιος.

 

Ο κ.  Αγρόγιαννης  εξήγησε ότι η αναπτυξιακή στρατηγική θα έχει πολυτομεακό  χαρακτήρα  και θα συμβάλει στην επίτευξη λύσεων σε τοπικά Αναπτυξιακά προβλήματα διαφορετικών  τομέων μέσω δράσεων οι οποίες λειτουργούν συμπληρωματικά και σε συνεργασία μεταξύ τους.
Ενώ  έθεσε τους θεαματικούς στόχους :
1. Ενίσχυση της διαφοροποίησης της οικονομίας
2. Ενίσχυση επιχειρήσεων για την βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής.
3. Ενδυνάμωση του τοπικού, κοινωνικού ιστού μέσω κοινωνικών δράσεων
4. Βελτίωση της ποιότητας ζωής τοπικού πληθυσμού και μεταναστών/προσφύγων.
5. Διατήρηση και βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων της περιοχής.
6. Προστασία και  ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος
7. Ανάπτυξη της δικτύωσης της συνεργασίας και της καινοτομίας.
Παρεμβάσεις που θα μπορούν να  χρηματοδοτηθούν μέσω του LEADER με προϋπολογισμό  από  20.000 έως 400.000 ευρώ  ανήκουν στις εξής κατηγορίες :
α. Ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας
β. Εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού
γ. Ενδυνάμωση τοπικού κοινωνικού ιστού
δ. Διατήρηση και βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων
ε. Βελτίωση ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού
στ. Προστασία και ανάδειξη  φυσικού περιβάλλοντος
ζ. Δικτύωσης και συνεργασίας
η. Διατοπική και διακρατική συνεργασία.
Οι δράσεις ιδιωτικού χαρακτήρα έχουν χρηματοδότηση έως 65%,  ενώ για δράσεις  δημοσίου η επιδότηση ανέρχεται στο 100%.  Οι εκπρόσωποι της Α.Ε.Π. κάλεσαν τους  παραβρισκόμενους να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση του σχεδιασμού του νέου  LEADER  και να συμπληρώνουν την φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος που είναι  αναρτημένη στην ηλεκτρονική σελίδα (wwweapilio.gr) .
]Στη συνέχεια έγινε σχετική συζήτηση και οι εκπρόσωποι της Α.Ε.Π απάντησαν  σε ερωτήσεις των παραβρισκόμενων.
Κ.Ε.