Ὁ Δήμαρχος τοῦ νησιού μας κ. Σταμάτιος Κ. Περίσσης εἶχε τὴν εὐγένεια νὰ μοῦ στείλει τὸ νέο βιβλίο ποὺ προσφατως ἐξέδωσε ἡ Δημοτικὴ ἀρχὴ καὶ τὸ ὁποῖο ἀναφέρεται στὴ σχέση τοῦ μεγάλου λογογράφου τῆς γείτονος νήσου Σκιάθου Ἀλεξάνδρου Παπαδιαμάντη μὲ τὴ Σκόπελο. Τὸ ἐν λόγῳ λαμπρὸ πόνημα συνέγραψε ὀ πολυγραφώτατος Σκιαθίτης  λόγιος κ. Γιῶργος Σανιδᾶς. Ἀποτελεῖ δὲ καὶ εἶναι, κατὰ τὴν ταπεινή μου γνώμη,  μιὰ ἔντιμον καὶ φιλαδελφον  χειραψία μεταξὺ τῶν δύο περικαλλῶν αὐτῶν νήσων. Μὲ λίγα λόγια δέ, πιστεύω,  ὅτι ἦταν κάτι ποὺ μέχρι σήμερα ἀπουσίαζε, διότι μέσα στὸ φωτεινὸ ἔργο τοῦ Παπαδιαμαντη ἐξέχουσα θέση ἔχει  κι ἡ νῆσος τῶν νοσταλγῶν, ἡ Σκόπελος,ὅπως ὁ ἴδιος τὴν ὀνομάζει.  Ἄλλωστε στὴ Σκόπελο ἔμεινε κοντὰ ἕνα χρόνο ὁ ἀειμνηστος Σκιαθίτης, ὠς μαθητὴς τοῦ Ἐλληνικοῦ τότε Σχολείου κι ἀσφαλῶς καταννόησε πλήρως τὰ ὄσα ἐγγράφως μᾶς παρέδωσε

Εὐγνωμονοῦμε, λοιπόν,  τὸν κ. Σανιδᾶ ποὺ τίμησε τὸ νησί μας κι εὐχόμαστε νὰ τὸ προμηθευτοῦν τόσο οἱ Σκιαθίτες, ὅσο καὶ οἱ Σκοπελίτες τὸ βιβλιο αὐτό, γιὰ νὰ πληροφορηθοῦν κάτι ποὺ τοὺς τιμᾶ καὶ ἑννώνει.

Υ. Γ. Αὐτὸς δὲ ποὺ ὑπογράφει τὸ παρὸν σημείωμα θεωρεῖ ἀδιανόητο νὰ μὴν καταθέσει τὴν εὐγνωμοσύνη καὶ τὴν ἐκτίμησή του στὸν φίλο Σκιαθίτη συγγραφέα κ. Γ. Σανιδᾶ, γιὰ ἀφίερωση τοῦ νέου του αὐτοῦ πονήματος καὶ στὴν ταπεινότητά του. Οἱ εὐχές του τὸν συνοδεύουν μαζὶ μὲ τὶς εὐχαριστίες…

π. κ. ν. κ.