Αναβλήθηκε η κατάθεση του Ν/Σ του ΥΠΕΝ για τη νέα υπεραρχή Ενέργειας Υδάτων και Αποβλήτων

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 13 Μαρτίου συνάντηση του Προέδρου της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. κ. Γ. Μαρινάκη, Δημάρχου Ρεθύμνης και του Αντ/δρου κ. Καλογιάννη, Δημάρχου Λαρισαίων με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κ. Σκρέκα παρόντος και του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων κ. Βαρελίδη. Στην συνάντηση συμμετείχε, επίσης, και ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Δ. Παπαστεργίου, καθώς και στελέχη της Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε μετά από πρόσκληση του Υπουργού και με αφορμή το νομοσχέδιο που συζητείται αυτές τις ημέρες στη Βουλή για την υπαγωγή των υπηρεσιών των παρόχων υπηρεσιών ύδατος στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) η οποία μετονομάζεται σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ).

Ο Πρόεδρος και ο Αντ/δρος της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ζήτησαν από τον Υπουργό την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου διότι με τις διατάξεις του δημιουργείται η εντύπωση ότι δρομολογείται η ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης του νερού, αφού εξ ορισμού οι Ρυθμιστικές Αρχές ρυθμίζουν μία ανταγωνιστική αγορά με στόχο την προστασία των καταναλωτών που στην περίπτωση των υδάτων δεν υφίσταται, κι επομένως θέτει τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία της. Επίσης, ζήτησαν αντί της ΡΑΕ που είναι υποστελεχωμένη, να ενισχυθεί και να στελεχωθεί η Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος ώστε να ασκεί με επάρκεια και αποτελεσματικότητα τις αρμοδιότητες που τής έχουν νομοθετικά αποδοθεί, ενώ ταυτόχρονα να ενισχυθεί και η διοικητική ικανότητα των Δ.Ε.Υ.Α. σύμφωνα και με την μελέτη για 35 Δ.Ε.Υ.Α. που ανέθεσε η DG Regio και η οποία ολοκληρώθηκε.

Ο κ. Σκρέκας διαβεβαίωσε τους εκπροσώπους της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ότι με το νομοσχέδιο δεν επιχειρείται η ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των υδάτων, αλλά η ΡΑΑΕΥ θα αναλάβει τις αρμοδιότητες ελέγχου και εποπτείας του τομέα υδάτων από την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΝ ώστε να διασφαλισθεί η ποιότητα και η ασφάλεια των υπηρεσιών ύδατος. Επίσης, τόνισε ότι το νομοσχέδιο αποτελεί αιρεσιμότητα και μεταρρύθμιση που προβλέπεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η οποία δεν αποτελεί πρωτοβουλία και πρόταση της Κυβέρνησης, αλλά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των αρμόδιων οργάνων ελέγχου τους Ταμείου Ανάκαμψης και ως αιρεσιμότητα θα πρέπει να εκπληρωθεί προκειμένου να μην απωλέσει η χώρα πόρους απαραίτητους για την ανάπτυξή της. Τέλος, πρότεινε να γίνουν διορθώσεις σε άρθρα του νομοσχεδίου με κυριότερες τα άρθρα για τις αρμοδιότητες της ΡΑΑΕΥ να προτείνει συγχωνεύσεις και συνενώσεις για την αναδιοργάνωση του τομέα υδάτων και να εποπτεύει συμβάσεις παραχώρησης προς τρίτους.

Η Ε.Δ.Ε.Υ.Α. αναμένοντας τις διορθώσεις του νομοσχεδίου εμμένει στις απόψεις της και ζητά να δεσμευθεί η Πολιτεία να στηρίξει τις Δ.Ε.Υ.Α. με ένα πολυετές πρόγραμμα στήριξης που θα συζητήσουν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Μετατέθηκε για την επόμενη εβδομάδα, η εισαγωγή στην Ολομέλεια της Βουλής, του νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αντικείμενο «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής – Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της ενσωμάτωσης των οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 – Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος».
Η συνεδρίαση και η ψήφιση του νομοσχεδίου είχε προγραμματιστεί να γίνει σήμερα Τρίτη, ωστόσο η διαδικασία μετατίθεται, προκειμένου να γίνουν βελτιώσεις.