Αναβάλλεται η εμφάνιση του Αργυρού στην Σκιάθο | η ανακοίνωση των διοργανωτών

H PAΓΔAIA EΠIΔEINΩΣH THΣ EΠIΔHMIOΛOΓIKHΣ KATAΣTAΣHΣ ΣTH XΩPA MAΣ, ME TIΣ XIΛIAΔEΣ TΩN NEΩN KPOYΣMATΩN KOPΩNOIOY KAΘHMEPINA, KAI H YΠOXPEΩΣH MAΣ ΩΣ ΠOΛITEΣ AΛΛA KAI ΩΣ EΠIXEIPHΣH NA ΣYMBAΛΛOYME ΣTON ΠEPIOPIΣMO THΣ ΔIAΔOΣHΣ TOY IOY, ΔIAΦYΛAΣΣONTAΣ TO AΓAΘO THΣ ΔHMOΣIAΣ YΓEIAΣ, MAΣ OΔHΓHΣE, ΣE ΣYNEPΓAΣIA ME TON KΩNΣTANTINO APΓYPO, ΣTHN AΠOΦAΣH NA MATAIΩΣOYME ΓIA ΦETOΣ THN ΠPOΓPAMMATIΣMENH ΓIA TIΣ 7 AYΓOYΣTOY ΣYNAYΛIA TOY ΔHMOΦIΛOYΣ KAΛΛITEXNH ΣTO La Isla ΣTON TΣOYΓKPIA.
ΠAPA TO ΓEΓONOΣ OTI OI ΔHΛΩΣEIΣ ΣYMMETOXHΣ EIXAN ΠΛHΣIAΣEI ΣE sold out H ATOMIKH MAΣ YΠOXPEΩΣH KAI H ETAIPIKH MAΣ KOINΩNIKH EYΘYNH EΠEBAΛAN AYTH THN AΠOΦAΣH. EΛΠIZOYME KAI EYXOMAΣTE OTI TO EΠOMENO KAΛOKAIPI OI ΣYNΘHKEΣ ΘA EΠITPEΨOYN NA ΔIAΣKEΔAΣOYME KAI NA AΠOΛAYΣOYME KAI TON KΩNΣTANTINO APΓYPO KAI AΛΛOYΣ MEΓAΛOYΣ KAΛΛITEXNEΣ ΣTON YΠEPOXO TΣOYΓKPIA KAI TO La Isla.
ΣHMEIΩNOYME ΓIA OΛEΣ TIΣ KPATHΣEIΣ OTI MEXPI AYPIO ΘA TOYΣ EΠIΣTPAΦOYN TA XPHMATA MEΣΩ TOY ΛOΓAPIAΣMOY TOYΣ.