Λόγω έναρξης των οικοδομικών εργασιών στο γήπεδο ποδοσφαίρου στη Μηλιά ο χώρος θα κλείσει για το κοινό εως ότου η πορεία των εργασιών επιτρέψει την είσοδο κοινού με ασφάλεια.
Υπενθυμίζουμε ότι ο Δήμος Αλοννήσου έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», Πρόσκληση ΙV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων»
με την χρηματοδότηση του ποσού των 391.052,00€ που αφορά «Κατασκευή βοηθητικών εγκαταστάσεων στο χώρο του γηπέδου (χώροι υγιεινής, αποδυτήρια, αποθήκες κτλ.)» &
«Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου ποδοσφαίρου Αλοννήσου»
Ο είσοδος στον χώρο θα επιτρέπεται μόνο για οργανωμένες προπονήσεις τμημάτων σε προηγούμενη συνεννόηση με την ΥΑΔΑ (Υπηρεσία Αθλητισμού Δήμου Αλοννήσου) και τον υπεύθυνο εργοταξίου.
Οι εργασίες ξεκινούν την Τετάρτη 23/11/2022