Ανακοίνωση Πρόσληψης Προσωπικού Των Κλάδων ΠΕ Γεωπόνων Με Την Διαδικασία Του Άρθρου 36 Του Ν.4765/2021 Για Την Κάλυψη Απρόβλεπτων Και Επειγουσών Αναγκών
ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΠΕ Γεωπόνων) ηλεκτρονικά στη διεύθυνση :
elgahr@public.elga.gr μέχρι την Παρασκευή 04-06-2021.