Την Τετάρτη 14 Απριλίου 2021 στις 19:00 θα ψαλλεί ο Μεγάλος Κανόνας, μια κατανυκτική λιτή ακολουθία αλλά και ευκαιρία προσευχής.
Με τη μονολόγιστη ευχή του Χριστού στα χείλη μας και με το κομποσχοινάκι μας στο χέρι.
Εναποθέτοντας την ύπαρξη μας στο έλεος του Θεού οδεύοντας προς την Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα.

Εκ του Ι.Ν..