O ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΤΟ ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΣΚΟΠΕΛΟΥ [ Φωτογραφία : Skiathoslife ]

Η εταιρεία «ΤΕDRA» ανακηρύχθηκε προσωρινή ανάδοχος για το έργο που αφορά στο δίκτυο αποχέτευσης Λουτρακίου, όπως αποφάσισε την Τρίτη το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΥΑ Σκοπέλου. Σύμφωνα με την εισήγηση του γενικού διευθυντή η πράξη 22/2020 του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον Νομό Μαγνησίας με την οποία ορίσθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης καταχωρίστηκε στο Πρωτόκολλο της Επιχείρησης την 26-10-2020. Η ΔΕΥΑ Σκοπέλου δεν προχώρησε ωστόσο στην Πρόσκληση του Αναδόχου για υπογραφή σύμβασης διότι εκκρεμούσε η έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο τόσο της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Θεσσαλίας για την επίβλεψη του έργου, όσο και της Δανειακής Σύμβασης με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για τη χρηματοδότησή του.

Η Δανειακή Σύμβαση με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων εγκρίθηκε από το Ζ’ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την 19/2021 Πράξη του η οποία καταχωρίστηκε στο πρωτόκολλο της Επιχείρησης την 19-01-2021 και η Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας εγκρίθηκε από το Ε΄ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την 102/2021 Πράξη του η οποία καταχωρίστηκε στο πρωτόκολλο της Επιχείρησης την 18-02-2021. Όταν έφτασε η ώρα να κληθεί ο ανάδοχος για να υπογράψει τη σύμβαση, η περίοδος ισχύος των οικονομικών προσφορών είχε εκπνεύσει.

Έτσι, στις 10 Φεβρουαρίου ζητήθηκε, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, η παράταση τόσο των προσφορών τους όσο και των εγγυητικών επιστολών συμετοχής τους. Οι απαντήσεις των διαγωνισθέντων διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή Διαγωνισμού από την οποία ζητήθηκε να αποφανθεί επ’ αυτών. Η Επιτροπή συνέταξε πρακτικό με το οποίο, όπως αναφέρει ο γενικός διευθυντής, χωρίς αιτιολόγηση προτείνει τη ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας. Έτσι ζητήθηκε η συνδρομή νομικού που πρότεινε στο διοικητικό συμβούλιο να αποδεχθεί τη γνωμοδότηση και να αποφασίσει τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας με όσους εκ των οικονομικών φορέων εκδήλωσαν τη βούληση να παραταθεί η ισχύς των οικονομικών τους προσφορών. Ο προσωρινός ανάδοχος, σύμφωνα με την εισήγηση, δεν εκδήλωσε ενδιαφέρον για παράταση της προσφοράς του και ο διαγωνισμός κατακυρώθηκε στον αμέσως επόμενο μειοδότη που είναι η εταιρεία «TEDRA», η οποία πρόσφερε μέση έκπτωση 23,28%.