Συνεχίζονται καθημερινά οι δράσεις από τις υπηρεσίες του Δήμου Αλοννήσου. Στο προηγούμενο διάστημα πραγματοποιήθηκε ριζική συντήρηση-ανακαίνιση στο κτίριο του ΚΔΑΠ. Συγκεκριμένα πραγματοποήθηκε μόνωση της ταράτσας του κτιρίου με διόρθωση στις κλίσεις, νέες υδρορροές, απομάκρυνση παλιότερων παρτεμβάσεων και τοποθέτηση ειδικού πλάγματος με μονωτικό υλικό. Πραγματοποιήθηκαν εσωτερικά επιχρίσματα στην τοιχοποιία και βάφτηκε όλο το κτίριο εσωτερικά και εξωτερικά.