Συνεχίζονται καθημερινά οι δράσεις από τις υπηρεσίες του Δήμου Αλοννήσου. Στο προηγούμενο διάστημα παραδόθηκε από τον εργολάβο στον Παιδικό Σταθμό Αλοννήσου, η τρίτη από τις τέσσερις παιδικές χαρές που αναβαθμίστηκαν με χρηματοδότηση του ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ “Προμήθεια εξοπλισμού για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Αλοννήσου”.
Τα συγκεκριμένα όργανα τοποθετήθηκαν στο προαύλιο του Παιδικού Σταθμού Αλοννήσου.
Ακόμη στο κτίριο του Παιδικού Σταθμού υπάρχει εγκεκριμένη χρηματοδότηση ύψους 85.000€, από το Υπουργείο Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΔ6Ρ46MTΛ6-05B), όπου το προσεχές διάστημα θα γίνει εκτεταμένη ανακαίνιση στο κτίριο έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης.