ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ: Ενημερωτική συνάντηση σήμερα για το πρόγραμμα LEADER

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την νέα προγραμματική περίοδο 2023-2027, η Αναπτυξιακή Πηλίου ΑΕ πρόκειται να υποβάλλει πρόταση για την περιφερειακή ενότητα Μαγνησίας, για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων για την Παρέμβαση Π3-77-4.1 «Στήριξη για την Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ-Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων) του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027. Κατά την προετοιμασία για την διαμόρφωση της τοπικής στρατηγικής για το Τοπικό Πρόγραμμα η Αναπτυξιακή Πηλίου ΑΕ θα προβεί σε μία σειρά ενεργειών διαβούλευσης και ενημέρωσης στο σύνολο της περιοχής παρέμβασης.

Ως εκ τούτου η Αναπτυξιακή Πηλίου Α.Ε. σας προσκαλεί στην ενημερωτική συνάντηση με στελέχη της και εκπροσώπους του Δήμου την Τρίτη 18:00 μ.μ. στην αίθουσα Δ.Σ. του Δήμου. Το θέμα της συνάντησης θα είναι το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα LEADER 2023-2027 για νέους και υφιστάμενους επιχειρηματίες.