ΑΛΟΝΝΗΣΟΣ

Κατόπιν ενημέρωσης απο την εταιρεία που διαχειρίζεται την μονάδα αφαλάτωσης, υφίσταται σημαντική ζημιά η οποία θα διαρκέσει μερικές ημέρες εως την πλήρη επαναλειτουργία της. Ως εκ τούτου είμαστε υποχρεωμένοι να δίνουμε νερό εκ περιτροπής στους οικισμούς του νησιού.