Σε νέα εποχή μπαίνει το Δημοτικό Στάδιο Σκιάθου Γ. Σαρρής μετά την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για την ένταξη του Δήμου Σκιάθου στο Πρόγραμμα
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης IV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων των Δήμων» ποσού 722.103,61 €»

Σήμερα η οικονομική επιτροπή συνεδρίασε με σκοπό την αποδοχή της απόφασης του ΥΠ.ΕΣ κάτι που έγινε ομόφωνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία η πηγή χρηματοδότησης θα είναι το ΥΠΕΣ με το ποσό των 600.000€ ενω 122.103€ θα είναι από ιδίους πόρους του Δήμου Σκιάθου