Νέα πρόσκληση σε ιδιοκτήτες ακινήτων κάνει ο Δήμος Αλοννήσου προκειμένου να αγοραστεί αυτό που θα είναι κατάλληλο για τη δημιουργία πράσινου σημείου.
Με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στις 15 Μαΐου του 2020, που τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και σε διάφορα κεντρικά σημεία της Αλοννήσου, προσκλήθηκαν οι ενδιαφερόμενοι που έχουν ακίνητα και πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, να καταθέσουν κλειστές προσφορές στην αρμόδια επιτροπή εκτίμησης που είχε συσταθεί. Στην επιτροπή κατατέθηκαν δύο φάκελοι, οι οποίοι δεν πληρούσαν τις τεχνικές προδιαγραφές.
Σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά για τη δημιουργία του πράσινου σημείου, το ακίνητο πρέπει, αν βρίσκεται εντός σχεδίου, να είναι σε έκταση οικοπέδου άνω του ενός στρέμματος, να υπάρχουν νόμιμοι τίτλοι ιδιοκτησίας, εύκολη πρόσβαση σε κεντρικό δρόμο, να μην είναι βραχώδες και η κλήση του εδάφους να είναι μικρότερη από 5%. Για ακίνητο εκτός σχεδίου, πρέπει αυτό να βρίσκεται σε έκταση τουλάχιστον τεσσάρων στρεμμάτων και σε απόσταση έως πέντε χιλιόμετρα από τον οικισμό. Το οικόπεδο πρέπει να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, να έχει πρόσβαση σε κεντρικό δρόμο, αλλά και να μην είναι χαρακτηρισμένο ως δάσος.