Αγαπητό και σχεδόν μοναδικό μέσο μαζικής επικοινωνίας στο χώρο της τοπικής κοινωνίας της Σκιάθου, Skiathoslife,

θα ήθελα να σου ζητήσω την δημοσίευση αυτής της πληροφορίας, η οποία αφορά την λειτουργία βοηθητικών μαθημάτων με την μορφή της κοινωνικής προσφοράς στον ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης και μάλιστα στην Σκιάθο εν προκειμένω, σε νησιωτική περιοχή η οποία περιορίζει από τη φύση της τις δυνατότητες επιλογών σε οικογένειες και παιδιά των οικονομικά ασθενέστερων κοινωνικών στρωμάτων της πατρίδας μας.

Το της προσφοράς αυτής θα ήθελα μέσω και της δημοσίευσης, να γίνει αφορμή για να παρακινήσει το υπάρχον δυναμικό εκπαιδευτικών, συνταξιούχων πχ, οι οποίοι και με τη προσφορά τους αυτή θα ενίσχυαν την αντίληψη κοινωνικής αλληλεγγύης σε ένα περιβάλλον στο οποίο βλέπουμε την επέλαση του ανταγωνισμού σαν του μέσου επιτυχίας των ανθρωπίνων επιδιώξεων και αυτό ειδικότερα στον ευαίσθητο χώρο των παιδιών. Καλώ λοιπόν και κάθε συνάδελφο και κάθε γονιό να στηρίξει αυτή την πρωτοβουλία και ξέρω ότι υπάρχει τέτοιο δυναμικό.

Αίτημα πραγματοποίησης βοηθητικών μαθημάτων εντός του σχολικού κτηρίου. Θέλω να καταθέσω αίτημα άδειας χρήσης χώρου εντός του σχολικού συγκροτήματος του Γυμνασίου Λυκείου Σκιάθου, προκειμένου να μπορώ να κάνω βοηθητικά μαθήματα σε μαθητή του Γυμνασίου.

Η λειτουργία αυτού του φροντιστηρίου θα είναι σε ένα ενιαίο συνεχές δίωρο ανά εβδομάδα, εκτός του πρωϊνού ωραρίου λειτουργίας του σχολείου και θα γίνεται σε μαθήματα ειδικότητάς μου του Γυμνασίου μόνο, ώστε να μην εμποδίζει την λειτουργία του σχολείου. Νομίζω έτσι μπορεί να πραγματοποιηθεί η σχετική βοήθεια στο αντίστοιχο αίτημα που υπάρχει και που θα ήθελα να βοηθήσω χωρίς αμοιβή και συγχρόνως επίσημα.

Με τιμή

Ο συνταξιούχος εκπαιδευτικός Καραστατήρας Γεώργιος.

Σκιάθος 16 Σεπτεμβρίου 2022.