Συζήτηση του θέματος για την οριστική μελέτη αγκυροβόλιων στο πλαίσιο της πράξης “ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΩΝ ΕΝΑΛΊΩΝ ΑΡΧΕΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΏΡΩΝ”. Το Δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την οριστική μελέτη για δύο αγκυροβόλια στον χώρο του ναυαγίου της Ψαθούρας έτσι ώστε να μπορούν τα σκάφη των καταδυτικών να αγκυροβολούν.

Κυριάκος Ευσταθίου