Τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κ.Χαράλαμπο Μπιλλίνη επισκέφθηκε σήμερα στο γραφείο του σήμερα ο Δήμαρχος Βόλου, κ. Αχιλλέας Μπέος και συζήτησαν, παρουσία αντιπρυτάνεων, σε ένα πολύ καλό και εποικοδομητικό κλίμα θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Όπως επεσήμανε ο κ. Μπέος υπάρχει η βούληση και από τις δύο πλευρές να «ξεπαγώσει» η σχέση των δύο φορέων, που με ευθύνη των προηγούμενων πρυτανικών αρχών, για λόγους ιδεολογικής αγκύλωσης, βρίσκονταν σε μηδενικό σημείο και να αναπτυχθεί μια σχέση αμοιβαίας και ειλικρινούς  συνεργασίας επ’ ωφελεία κυρίως της πόλης και των πολιτών.