Με δύο αποφάσεις, του Υπουργού Εσωτερικών Αλ. Χαρίτση, αποφασίστηκε να κατανεμηθεί συνολικό ποσό 5εκ. ευρώ από τους ΚΑΠ στους Δήμους για κάλυψη λειτουργικών αναγκών και κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και συμπληρωματικό ποσό από τους ΚΑΠ ύψους 29.700.000ευρώ για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.

Όσον αφορά στο Νομό Μαγνησίας για κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης, θα κατανεμηθούν τα εξής ποσά:
Στο Δήμο Αλμυρού 12.580 ευρώ
Στο Δήμο Αλοννήσου 1.290 ευρώ
Στο Δήμο Βόλου 69.750 ευρώ
Στο Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου 5.190 ευρώ
Στο Δήμο Νοτίου Πηλίου 6.720 ευρώ
Στο Δήμο Ρ. Φεραίου 7.280 ευρώ
Στο Δήμο Σκιάθου 2.820 ευρώ
Στο Δήμο Σκοπέλου 3.250 ευρώ

Για την κατανομή των χρημάτων έχουν ληφθεί υπόψη δεδομένα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για την σχολική χρονιά 2014-2015 που αφορούν στον αριθμό των μαθητών ανά σχολική βαθμίδα, στον αριθμό των σχολείων και στον αριθμό των τμημάτων ανά κλιματική ζώνη.

Τα ποσά θα καταβληθούν στους δικαιούχους Δήμους µε Χρηματική Εντολή του Υπουργείου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενώ οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στις οποίες κοινοποιείται η απόφαση, παρακαλούνται να μεριμνήσουν για την άμεση απόδοση από τους ΟΤΑ χωρικής αρμοδιότητάς τους στις οικείες Σχολικές Επιτροπές ή Σχολικές Εφορείες

Συμπληρωματικά ποσά για γενικές δαπάνες
Επίσης, ο Υπουργός Εσωτερικών, εξέδωσε απόφαση για συμπληρωματική κατανομή ποσού 29.700.000 από τους ΚΑΠ για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.
Στους Δήμους του Νομού Μαγνησίας θα καταβληθούν τα εξής ποσά:
Στο Δήμο Αλμυρού 54.435,98 ευρώ
Στο Δήμο Αλοννήσου 15.686,42 ευρώ
Στο Δήμο Βόλου 384.265,31 ευρώ
Στο Δήμο Ζαγοράς – Μουρεσίου 18.621,28 ευρώ
Στο Δήμο Ν.Πηλίου 30.423,97 ευρώ
Στο Δήμο Ρ. Φεραίου 32.984,64 ευρώ
Στο Δήμο Σκιάθου 25.765,52 ευρώ
Στο Δήμο Σκοπέλου 21.191,12 ευρώ