Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύτηκε στις 27 Αυγούστου στη Διαύγεια, αποφασίστηκε η κατανομή ποσού από τους ΚΑΠ ύψους 46.913.336ευρώ, ως 5η ,6η, 7η και 8η μηνιαία τακτική επιχορήγηση του έτους 2018 σε όλους τους Δήμους της χώρας για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων.

Στους Δήμους της Μαγνησίας, αποφασίστηκε να κατανεμηθούν 965.150 €, ως εξής: Αλμυρού 121.710 €, Αλοννήσου 16.550 €, Βόλου 590.020 €, Ζαγοράς – Μουρεσίου 33.260 €, Ν. Πηλίου 77.120 €, Ρ. Φεραίου 71.600 €, Σκιάθου 27.370 €, Σκοπέλου 27.520 €.
Τα ποσά, θα αποδοθούν στους Δήμους, με χρηματική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενώ τυχόν αδιάθετα ποσά, δύναται να διατεθούν και για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων των Δήμων, του επόμενου έτους.