Ηλικίας 30 – 44 ετών στην πλειοψηφία τους, σύμφωνα με τα στοιχεία

Στη συντριπτική τους πλειοψηφία Έλληνες, ηλικίας 30 έως 44 ετών, απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κυρίως γυναίκες. Αυτό είναι το προφίλ της ανεργίας σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του ΟΑΕΔ για τον χάρτη της ανεργίας στη χώρα. Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία για τον μήνα Ιούνιο, στη χώρα καταγράφηκε μείωση της ανεργίας κατά τρεις και πλέον ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον Μάιο. Ο αριθμός των ανέργων στη χώρα ανέρχεται σε 822.124 άτομα, εκ των οποίων οι 59.196 είναι άνεργοι στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, στη Θεσσαλία ο συνολικός αριθμός όσων στερούνται το μεροκάματο αγγίζει τις 59.196, εκ των οποίων οι 36.975 είναι άνεργοι για χρονικό διάστημα από 12 μήνες και πάνω, και οι νέοι άνεργοι -κάτω των 12 μηνών- 22.221.

Από αυτούς, οι επιδοτούμενοι άνεργοι είναι 5.119, ενώ υπάρχουν 2.682 νέες αιτήσεις ανέργων για επιδότηση. Από τους επιδοτούμενους ανέργους στη Θεσσαλία, οι 4.067 ανήκουν στην κατηγορία «κοινοί», 419 είναι οι οικοδόμοι, 523 οι εποχικοί τουρισμού, 69 εποχικοί που ασχολούνται με αγροτικά, 33 εκπαιδευτικοί και 8 διαφόρων κλάδων.

Από το σύνολο των ανέργων στη χώρα, 484.734 (ποσοστό 58,96%) είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών, και 337.390 (ποσοστό 41,04%) είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 297.303 (ποσοστό 36,16%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 524.821 (ποσοστό 63,84%). Μάλιστα η πλειοψηφία των ανέργων, 754.113 άτομα, είναι Έλληνες υπήκοοι.

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων για τον μήνα Ιούνιο 2017 ανέρχεται σε 90.496 άτομα.

Το μεγαλύτερο ποσοστό ανέργων 330.469 άτομα είναι ηλικίας από 30 έως 44 ετών και επίσης η ανεργία φαίνεται να πλήττει περισσότερο (382.231 άτομα) τους απόφοιτους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ΕΛ. ΧΑΝ. – ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ