Θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε στην  ημερίδα που θα γίνει για τους Ξενοδόχους και γενικά όλους τους εμπλεκόμενους με τον Τουρισμό επαγγελματίες, σχετικά με τις μεθόδους επεξεργασίας νερού με σκοπό την μείωση των κινδύνων για την Δημόσια Υγεία, τις εγκαταστάσεις και  τον εξοπλισμό των ξενοδοχείων καθώς επίσης και τους τρόπους μείωσης του κόστους λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων.
Το πρόγραμμα της Ημερίδας θα έχει ως εξής:
1) Νερό χρήσης. Υγειονομική σημασία φυσικών, χημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων, Αιτίες μόλυνσης, Προτεινόμενες λύσεις επεξεργασίας.
2) Επεξεργασία νερού και Δημόσια Υγεία : Λεγεωνέλλα. Γιατί τα ξενοδοχεία παρουσιάζουν αυξημένη επικινδυνότητα, Μέθοδοι πρόληψης.
3) Ο ρόλος του διοξειδίου του χλωρίου στην απολύμανση του νερού και την πρόληψη και καταπολέμηση της λεγεωνέλλας.
4) Κολυμβητικές δεξαμενές – δεξαμενές Υδρομάλαξης. Πηγές μόλυνσης-ρύπανσης του νερού, λοιμώξεις που σχετίζονται με τις κολυμβητικές δεξαμενές, ορθός σχεδιασμός συστημάτων διύλισης και απολύμανσης, Αυτόματα συστήματα ποιοτικού ελέγχου νερού.
5) Κλειστά κυκλώματα ψύξης και θέρμανσης, Υδρόψυκτα συστήματα. Προβλήματα και λύσεις.
6) Βιολογικός καθαρισμός λυμάτων. Επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένου νερού.
7) Εξοικονόμηση ενέργειας. Ανάκτηση θερμότητας, Ηλεκτρονικός και απομακρυσμένος έλεγχος ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού με στόχο την μείωση του κόστους λειτουργίας και συντήρησης.
8) Βέλτιστες λύσεις στην εξοικονόμηση ενέργειας.
Οι ομιλητές που θα παρουσιάσουν την Ημερίδα είναι οι:
  • Κωνσταντίνος Σίδας, Χημικός Μηχανικός ΑΠΘ, MSc Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή.
  • Δημήτρης Δαλώσης, Sales Manager I/WU, Grundfos
  • Κωνσταντίνος Σίδας, Χημικός Μηχανικός ΑΠΘ, MSc Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή.
  • Νικόλαος Καραπανάγος, Ενεργειακός Μηχανολόγος Μηχανικός, Προϊστάμενος Τμήματος Κατασκευών Έργων Ενέργειας του ομίλου SYCHEM
  • Dr. Νικόλαος Υφαντής, Διευθυντής Έργων Επεξεργασίας Νερού του ομίλου SYCHEM
  • Dr.-Ing Αλέξανδρος Υφαντής, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου SYCHEM.
  • Μηνάς Αποστόλου, Sales Engineer BS, Grundfos
Η Ημερίδα θα λάβει χώρα την Κυριακή 12 Μαΐου 2019 στην αίθουσα Μπούρτζι και ώρα 10:00 π.μ.