Ποσό άνω των 600.000 ευρώ, θα κατανεμηθεί σε Δήμους της Μαγνησίας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) για υλοποίηση έργων και δραστηριοτήτων, σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών.
Ειδικότερα, κατανέμονται από τον λογαριασμό του υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό 35.185.002 ευρώ, το οποίο αποδίδεται ως 4η, 5η και 6η μηνιαία τακτική επιχορήγηση του έτους 2020 σε όλους τους Δήμους της Χώρας για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων αυτών.

Στους Δήμους της Μαγνησίας, θα κατανεμηθούν τα παρακάτω ποσά:
Αλμυρού 91.282,50 ευρώ, Αλοννήσου 12.412,50 ευρώ, Βόλου 442.515,00 ευρώ, Ζαγοράς – Μουρεσίου 24.945 ευρώ, Νοτίου Πηλίου 57.840 ευρώ, Ρήγα Φεραίου 53.700 ευρώ, Σκιάθου 20.527,50 ευρώ, Σκοπέλου 20.640 ευρώ.
Τα ποσά, θα αποδοθούν στους Δήμους, με χρηματική εντολή του υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.