ΦΑΡΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
  • Οι εξυπηρετούμενοι του συλλόγου «ΦΑΡΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ» από το 2015 εως τον Απρίλιο του 2020 είναι 66 άτομα (ασθενείς και φροντιστές συνολικά).
  • 38 ασθενείς και 28 φροντιστές, σε Σκόπελο, Γλώσσα και Αλόννησο.
  • Από τους ασθενείς, οι άντρες είναι 21 και οι γυναίκες 17.
  • Από τους φροντιστές ,οι άντρες είναι 9 και οι γυναίκες 19.
  • Από τους 38 ασθενείς που απευθύνθηκαν στο σύλλογο, η πλειοψηφία είναι καρκινοπαθείς, ενώ υπάρχουν και ελάχιστοι ασθενείς με άλλα σοβαρά χρόνια νοσήματα.
  • Οι συχνότερες παθήσεις των εξυπηρετούμενων ασθενών είναι Ca μαστού και Ca πνεύμονα.
  • Τα αιτήματα των εξυπηρετούμενων ασθενών αφορούν κυρίως τη διαμεσολάβηση του συλλόγου για την παροχή δωρεάν εισιτηρίων και δευτερευόντως την ψυχοκοινωνική τους στήριξη.
  • Τα αιτήματα των εξυπηρετούμενων φροντιστών αφορούν κυρίως την ψυχοκοινωνική τους στήριξη και έπεται η παροχή δωρεάν εισιτήριων με τη διαμεσολάβηση του συλλόγου.
  • Πολύ λιγότερα είναι τα αιτήματα που αφορούν ιατρική/νοσηλευτική υποστήριξη.
  • Στο πλαίσιο των υποστηρικτικών δράσεων για τους φροντιστές χρόνιων ασθενών, πραγματοποιήθηκε ένα ψυχοεκπαιδευτικό σεμινάριο 8 ενοτήτων για τους φροντιστές ατόμων με άνοια από τον Ιανουάριο έως τον Μάη του 2020.

(* 1. να σημειωθεί ότι τις χρονιές 2015-2016 ο σύλλογος «ΦΑΡΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ» λειτουργούσε με την παροχή υπηρεσιών από εθελοντές , ενώ από 1/2/2017 εως 18/10/2017 και από 1/6/2018 έως σήμερα, ο σύλλογος απασχολεί υπάλληλο στην θέση συντονιστή-ψυχολόγου, με έμμισθη σχέση εργασίας

 

*2. Η ψυχοκοινωνική υποστήριξη χρόνιων ασθενών και φροντιστών αφορά τη διενέργεια συνεδριών συμβουλευτικής/ψυχολογικής στήριξης, την παραπομπή σε άλλες σχετικές δομές και υπηρεσίες και την παροχή πληροφοριών σε ασθενείς και φροντιστές  για προνοιακά  ζητήματα, παροχές κτλ ).

Μαρία Καφαντάρη

Ψυχολόγος / Συντονίστρια συλλόγου «ΦΑΡΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ»