Φωτογραφίες : Φωτεινή Καρρά / Φωτογραφία Εξωφύλλου : Νίκος Τζούμας