Την κάλυψη 44 θέσεων στον Βόλο προβλέπει η πρόσκληση ενδιαφέροντος του υπουργού Υγείας Ανδρέα Ξανθού για την πρόσληψη συνολικά 2.688 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης διετούς διάρκειας στις Τοπικές Μονάδες Υγείας των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του ΠΕΔΥ και των αποκεντρωμένων μονάδων, η οποία αναρτήθηκε χθες στη Διαύγεια.

Η εν λόγω πρόσκληση αφορά στο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Μονάδων Υγείας για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες. Οι θέσεις που θα καλυφθούν στο πλαίσιο της λειτουργίας των Τοπικών Μονάδων Υγείας είναι οι 2.390 κατηγορίας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης κλάδου ιατρών ειδικότητας γενικής ιατρικής και παιδιατρικής, νοσηλευτικής, κοινωνικής εργασίας και διοικητικού οικονομικού και οι υπόλοιπες 478 κατηγορίας τεχνολογικής εκπαίδευσης κλάδου επισκεπτών – επισκεπτριών υγείας.

Αναλυτικά για τον Βόλο προβλέπεται η κάλυψη:

* 16 θέσεων κατηγορίας ΠΕ κλάδου ιατρών ειδικότητας γενικής ιατρικής και σε έλλειψη ΠΕ ιατρών ειδικής παθολογία

* 8 θέσεων ΠΕ νοσηλευτικής και σε έλλειψη ΤΕ νοσηλευτικής και σε έλλειψη ΔΕ βοηθών νοσηλευτών

* 4 θέσεων ΠΕ κοινωνικών λειτουργών και σε έλλειψη ΤΕ κοινωνικών λειτουργών

* 8 θέσεων ΠΕ διοικητικού οικονομικού και σε έλλειψη ΤΕ διοίκησης μονάδων υγείας και πρόνοιας και σε έλλειψη ΔΕ διοικητικών γραμματέων και

* 8 θέσεις ΤΕ επισκεπτών- επισκεπτριών υγείας.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων αρχίζει την Τρίτη 8 Αυγούστου 2017 και λήγει στις 09:00 την 25η Αυγούστου 2017 στην κάθε υγειονομική περιφέρεια.

Τοπικές Μονάδες Υγείας

Οι Τοπικές Μονάδες Υγείας λειτουργούν ως μονάδες οικογενειακής ιατρικής, με εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης και μεταξύ των επιδιωκόμενων στόχων τους είναι: η προαγωγή και αγωγή υγείας του πληθυσμού που καλύπτουν, η ανάπτυξη και εφαρμογή δράσεων αγωγής και προαγωγής της υγείας στο επίπεδο της οικογένειας, της εργασίας, των σχολικών μονάδων και γενικά σε όλο το φάσμα της κοινότητας σε συνεργασία με φορείς και δομές κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης.

Η πρόληψη, εκτίμηση και διαχείριση κινδύνου για μεταδιδόμενα ή μη νοσήματα σε ομάδες ή άτομα του

πληθυσμού σε συνεργασία με τις υπηρεσίες δημόσιας υγείας, η συστηματική παρακολούθηση της υγείας του πληθυσμού ευθύνης τους, η αντιμετώπιση οξέων προβλημάτων υγείας και η κατά προτεραιότητα αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών καθώς και η ενδεχόμενη παραπομπή τους στα Κέντρα Υγείας και Μονάδες Υγείας ή στα Νοσοκομεία, η προγραμματισμένη φροντίδα ενηλίκων και παιδιών, η συνδιαχείριση με τον θεράποντα ιατρό χρόνιων ασθενών, η κατ’ οίκον φροντίδα υγείας, κατ’ οίκον νοσηλεία και κατ’ οίκον αιμοληψία σε μη δυνάμενους να μεταβούν στις οικείες τους μονάδες κ.ά.