Το ποσό των 609.700 ευρώ θα κατανεμηθεί στους Δήμους της Μαγνησίας από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους.
Τα  ποσά θα καταβληθούν στους δικαιούχους Δήμους με χρηματική εντολή του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Τα ποσά που θα λάβουν οι δήμοι στη Μαγνησία:

Δήμος Αλμυρού  70.420
Δήμος Αλοννήσου 7.200
Δήμος Βόλου 390.600
Δήμος Ζαγοράς-Μουρεσίου 29.070
Δήμος Νοτίου-Πηλίου 37.630
Δήμος Ρήγα Φεραίου 40.790
Δήμος Σκιάθου 15.770
Δήμος Σκοπέλου 18.220