Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών που δημοσιεύτηκε σήμερα στη Διαύγεια, κατανέμεται από τον λογαριασμό των ΚΑΠ του Υπουργείου Εσωτερικών, συνολικό ποσό ύψους 28.000.000 ευρώ, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους.

Στους Δήμους του Νομού Μαγνησίας, αποφασίστηκε η κατανομή των παρακάτω ποσών:

Δήμος Αλμυρού 70.420ευρώ
Δήμος Αλοννήσου 7.200ευρώ
Δήμος Βόλου 390.600ευρώ
Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου 29.070ευρώ
Δήμος Νοτίου Πηλίου 37.630ευρώ
Δήμος Ρήγα Φεραίου 40.790ευρώ
Δήμος Σκιάθου 15.770ευρώ
Δήμος Σκοπέλου 18.220ευρώ
Για την κατανομή των χρημάτων, λήφθησαν υπόψιν δεδομένα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για την σχολική χρονιά 2014-2015 που αφορούν στον αριθμό των μαθητών ανά σχολική βαθμίδα, στον αριθμό των σχολείων και στον αριθμό των τμημάτων ανά κλιματική ζώνη, ενώ συνεκτιμήθηκε και η υλοποίηση του θεσμού του σχολικού τροχονόμου.
Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, στις οποίες κοινοποιείται η απόφαση αυτή, καλούνται να μεριμνήσουν για την άμεση απόδοση από τους ΟΤΑ χωρικής αρμοδιότητάς τους στις οικείες Σχολικές Επιτροπές ή Σχολικές Εφορείες (στην περίπτωση των μειονοτικών σχολείων), των πιστώσεων που τους διατίθενται, επισημαίνοντάς τους ότι πρέπει να προχωρήσουν επειγόντως, σε όλες τις απαιτούμενες προς τούτο ενέργειες.