Η ελευθερία του τύπου και η Ελευθερία της έκφρασης βρέθηκαν στο πέρασμα του χρόνου στο στόχαστρο τής εκάστοτε εξουσίας. Σε ανελεύθερα καθεστώτα η ελευθερία του λόγου διά του τύπου βρέθηκε στο στόχαστρο, εφημερίδες και άλλα μέσα έκλεισαν, Δημοσιογράφοι φυλακίστηκαν βασανίστηκαν, πλήρωσαν το τίμημα της ελεύθερης έκφρασης ακόμη και με την ίδια τους την ζωή.
Όμως ακόμη και στα λεγόμενα δημοκρατικά καθεστώτα, πολλές φορές έχουμε πιέσεις που δέχεται ο δημιογραφος από το μέσο στο οποίο δουλεύει με μοχλό πίεσης την απολύση του και έτσι μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο διεστρέβλωσης της Αλήθειας. Η παγκόσμια ημέρα Ελευθεροτυπίας μας υπενθυμίζει την σπουδαιότητα της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας του τύπου.
Η παγκόσμια ημέρα Ελευθεροτυπίας καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Ένωσης Εφημερίδων (Π.Ε.Ε.) και από το 1993 γιορτάζεται κάθε χρόνο την 3η Μαΐου σε ανάμνηση της διακήρυξης της ΒΙΝΤΧΟΥΚ μιας έκκλησης για ελευθεροπια που υπέγραψαν Αφρικανοί Δημοσιογράφοι το 1991 για ελεύθερα ανεξάρτητα και πλουραλιστικα Μ.Μ.Ε.
Η 3η Μαϊου μας υπενθυμίζει την σπουδαιότητα της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας του τύπου όπως αυτή κατοχυρώνεται από το άρθρο 19 της Παγκόσμιας Διακήρυξης για τα ανθρώπινα δικαιώματα του Ο.Η.Ε. αλλά και από το Σύνταγμα της χώρας μας.