ΗΜΕΙΣ ΑΓΑΠΩΜΕΝ ΑΥΤΟΝ, ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ ΠΡΩΤΟΣ ΗΓΑΠΗΣΕΝ ΗΜΑΣ