2η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Πολιτιστικού και Λαογραφικού Συλλόγου Σκοπέλου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού και Λαογραφικού Συλλόγου Σκοπέλου σε εφαρμογή του άρθρου 5., παρ. 11 του ισχύοντος καταστατικού, και με απόφαση που έλαβε στη συνεδρίαση της 23/11/2022
Σ υ γ κ α λ ε ί
σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τα μέλη του την ΤΕΤΑΡΤΗ 7  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022 και ώρα 18:30 μ.μ., στα γραφεία του Συλλόγου.

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα παρακάτω:
• Έγκριση σχεδίου δράσης έτους 2023.
• Έγκριση προϋπολογισμού 2023.
• Προτάσεις μελών.
• Εγγραφή νέων μελών.

  • Αποδοχή Δωρεάς

– Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον
παρίσταται το ½ πλέον ενός, των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου και που έχουν εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σύλλογο μέχρι την ημερομηνία της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το καταστατικό.
– Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 14/12/2022, στον ίδιο χώρο και ώρα.
– Όσα μέλη έχουν οικονομικές εκκρεμότητες μπορούν να τις τακτοποιήσουν πριν την Γενική Συνέλευση καθώς και την ημέρα της Γενικής Συνέλευση