Δεκαπέντες πυροφύλακες ξεκινούν από Δευτέρα την προστασία των δασών και έως τις 23 Σεπτεμβρίου 2019 μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι 15 πυροφύλακες είναι οι παρακάτω