10.000€ ΣΕ ΣΚΙΑΘΟ ΚΑΙ ΣΚΟΠΕΛΟ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ | για μισθώματα σχολικών μονάδων |

Ποσό 41.387 ευρώ θα λάβουν Δήμοι στο Νομό Μαγνησία για μισθώματα σχολικών μονάδων, σύμφωνα με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών. Το παραπάνω ποσό αφορά τέσσερις Δήμους και ειδικότερα τον Δήμο Αλμυρού που θα λάβει το ποσό των 3.736 ευρώ, τον Δήμο Σκιάθου που θα λάβει 6.856, τον Δήμο Σκοπέλου που θα λάβει 2.764 και τον Δήμο Βόλου που θα λάβει το ποσό των 28.031 ευρώ για μισθώματα σχολικών μονάδων.