Μια άτυπη ομάδα τεσσάρων μητέρων από τον Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Σκιάθου ανέλαβαν την πρωτοβουλία να κατασκευάσουν 30 περίπου κουμπαράδες και να τους μοιράσουν σε κεντρικά σημεία της Σκιάθου. Σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα αυτή τους η πρωτοβουλία στέλνει στον Παναγιώτη το ποσό των 1734€ που κατατέθηκε στο κατάστημα της Εθνικής Τράπεζας στην Σκιάθο.