Δημοσιεύτηκε σήμερα, Παρασκευή, στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, η Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με την οποία ξεκινά άμεσα ο τρίτος κύκλος της επιστρεπτέας προκαταβολής. Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον στην ηλεκτρονική πλατφόρμα “myBusinessSupport” (www.aade.gr/mybusinesssupport) από σήμερα έως τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου.

Ο Γενικός Γραμματέας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, αναφέρει σχετικά: «Η επιστρεπτέα προκαταβολή, η οποία είχε ιδιαίτερη απήχηση ανάμεσα στους επιχειρηματίες, επιστρέφει με τον τρίτο κύκλο της, διευρύνοντας τόσο το πεδίο των δικαιούχων, όσο και το ύψος της διαθέσιμης χρηματοδοτικής ενίσχυσης, το οποίο θα ανέλθει περίπου στο 1,5 δισ. ευρώ. Συνολικά, το κράτος, μέσω των τριών κύκλων της επιστρεπτέας προκαταβολής, θα στηρίξει χρηματοδοτικά τις επιχειρήσεις με 3,5 δισ. ευρώ».

Στη συνέχεια, ο κ. Τριαντόπουλος παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τη διευρυμένη παράμετρο των δικαιούχων: «Στο μέτρο μπορούν να ενταχθούν ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής και ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους, εφόσον διαθέτουν φορολογική ταμειακή μηχανή, ενώ, για πρώτη φορά, δίνεται επίσης δυνατότητα συμμετοχής σε:

  • Πρώτον, μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως, ανεξαρτήτως Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας (ΚΑΔ),
  • Δεύτερον, ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους και χωρίς φορολογική ταμειακή μηχανή, που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο ή σε τομείς με έντονη εποχικότητα και οι οποίοι δέχθηκαν σημαντικό πλήγμα εξαιτίας της εμφάνισης και διάδοσης του κορονοϊού κατά τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο,
  • Τρίτον, ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους και χωρίς φορολογική ταμειακή μηχανή, οι οποίες έχουν την έδρα τους σε περιοχές της Εύβοιας που τον περασμένο μήνα επλήγησαν από τη φυσική καταστροφή, ανεξαρτήτως κλάδου.

Τέλος, ειδικά για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, παρέχεται η δυνατότητα να επωφεληθούν από την επιστρεπτέα προκαταβολή ΙΙΙ, ακόμα και αν ήταν προβληματικές –σύμφωνα με το σχετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης- κατά τις 31.12.2019, όπως είχε επιτραπεί και στον 2ο κύκλο του χρηματοδοτικού σχήματος»