Ψηφίστηκε το Πρόγραμμα Προληπτικής Ιατρικής

Πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας για τους κατοίκους δυσπρόσιτων και απομακρυσμένων περιοχών μετά από παρέμβαση του βουλευτή Μαγνησίας Ν.Δ.

Χρήστου Μπουκώρου – ποια χωριά ωφελούνται

Ψηφίστηκε η διάταξη για τη διευκόλυνση πρόσβασης στην υγεία και στις προληπτικές εξετάσεις για τους κατοίκους δυσπρόσιτων και απομακρυσμένων περιοχών, ορεινών και νησιωτικών δήμων της χώρας, κάτω των 20.000 κατοίκων, (άρθρο 18 του ψηφισθέντος νόμου «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» του Υπουργείου Εσωτερικών).

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ψηφίστηκε μετά από παρέμβαση τεσσάρων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας- Χρήστου Μπουκώρου (Μαγνησίας), Μαρία-Αλεξάνδρα Κεφάλα (Ιωαννίνων), Βασίλη Γιόγιακα (Θεσπρωτίας) και Παρασκευή Βρυζίδου (Κοζάνης), προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Υγείας, στους οποίους είχαν καταθέσει σχετική ερώτηση, τονίζοντας την ανάγκη εκπόνησης προγράμματος, όπου με τη χρήση νέων τεχνολογιών, η πολιτεία θα μπορεί να  λειτουργεί προληπτικά για τους κατοίκους των περιοχών που μειονεκτούν στην πρόσβαση των υπηρεσιών υγείας.

Πλέον οι δήμοι, που εμπίπτουν στην κατηγορία των ορεινών και νησιωτικών απομακρυσμένων περιοχών και ο πληθυσμός τους είναι κάτω από 20.000 κατοίκους, θα μπορούν να απορροφούν κονδύλια με σκοπό την εφαρμογή του προγράμματος προληπτικής ιατρικής «Πρόληψη στο Σπίτι».

Πιο αναλυτικά, το άρθρο 18 «Πρόγραμμα Πρόληψη στο Σπίτι» του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Στρατηγική Ανάπτυξη Προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης», ορίζει:

«Για την υποστήριξη των κατοίκων δυσπρόσιτων περιοχών ορεινών και νησιωτικών δήμων κάτω των 20.000 κατοίκων, θεσπίζεται ειδικό πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής με τίτλο «Πρόληψη στο Σπίτι», το οποίο αποτελεί τμήμα της δημοτικής δομής «Βοήθεια στο Σπίτι». Με το πρόγραμμα αυτό είναι δυνατή αφενός η κατ΄ οίκον διεξαγωγή ιατρικών εξετάσεων των κατοίκων των περιοχών αυτών που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και αφετέρου η αυτοματοποιημένη αποστολή των αποτελεσμάτων τους σε συμβεβλημένους ιατρούς, μέσω τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

Για κάθε δήμο που εντάσσεται στο πρόγραμμα ο οικείος ΟΤΑ επιχορηγείται κατ’ έτος αποκλειστικά για την κάλυψη του προγράμματος με έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ ανά πέντε χιλιάδες (5.000) κατοίκους. Με το ποσό της επιχορήγησης καλύπτεται και το κόστος προμήθειας του πάσης φύσεως απαιτούμενου τεχνολογικού εξοπλισμού και των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών διασύνδεσης. Με την απόφαση ένταξης, δύναται αν αναπροσαρμόζεται το ποσό της ετήσιας επιχορήγησης, εφόσον το επιβάλλουν οι τοπικές δημογραφικές ιδιαιτερότητες. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών μπορεί να ρυθμίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

Το προσωπικό της δημοτικής δομής «Βοήθεια στο Σπίτι» αναλαμβάνει την ομαλή εκτέλεση του παρόντος προγράμματος. Ο καθορισμός των ιατρικών εξετάσεων, η διαδικασία ενημέρωσης του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας, οι προδιαγραφές του εξοπλισμού και η διαδικασία τηλεπικοινωνιακής διασύνδεσης και η τήρηση ηλεκτρονικού αρχείου με τα ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα του προγράμματος, ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Υγείας και  Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Κάθε εντασσόμενος στο πρόγραμμα δήμος, δύναται με απόφαση του αρμόδιου για το διορισμό οργάνου να συνάπτει για κάθε πέντε χιλιάδες  (5.000) μόνιμους κατοίκους σύμβαση μίσθωσης έργου ετήσιας διάρκειας κατόπιν δημόσιας προκήρυξης ύψους μέχρι είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ κατ’ έτος με ιατρό για τη συλλογή και την ιατρική αξιολόγηση των εξετάσεων των ωφελούμενων του προγράμματος. Επίσης, ο οικείος δήμος δύναται να συνάπτει σύμβαση, χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα, με μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας, νοσοκομεία ή τοπικές μονάδες υγείας εφόσον διαθέτουν την υποδομή και το προσωπικό για την αξιολόγηση των εξετάσεων».

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναμένεται να δώσει λύση σε ένα σοβαρό ζήτημα που ταλάνιζε την καθημερινότητα των κατοίκων πολλών χωριών του Πηλίου, της Όθρυος και άλλων απομακρυσμένων περιοχών. Σύμφωνα μάλιστα με την από 29 Ιανουαρίου 1985 τροποποίηση της οδηγίας 81/645/EOK περί του κοινοτικού καταλόγου των μειονεκτικών γεωργικών περιοχών κατά την έννοια της οδηγίας 75/268/EOK (Ελλάδα) και την οδηγία 93/66/ΕΟΚ της 19ης Ιουλίου 1993 ως περιοχές μειονεκτικές σε δήμους κάτω των 20.000 κατοίκων για το Νομό Μαγνησίας ορίζονται οι εξής: οι οικισμοί Νεοχωρακίου και Ζαρκαδοχωρίου Αλμυρού, Άγιοι Θεόδωροι, Άγιος Ιωάννης, Ανάβρα, Ανθότοπος, Αχίλλειο, Βρύναινα, Κοκκωτοί, Κωφοί, Πτελεός, Φυλάκη, από την ευρύτερη περιοχή του Αλμυρού, Άγιος Γεώργιος Νηλείας, Άγιος Δημήτριος Πηλίου, Ανηλίου, Αργαλαστής, Αφέτες, Βυζίτσα, Ζαγορά, Καλαμάκι, Κανάλια, Κεραμίδι, Κερασιά, Κισσός, Λαμπινού, Λαύκο, Μετόχι, Μηλιές, Μούρεσι, Νεοχώρι, Ξινόβρυση, Ξουρίχτι, Πινακάτες, Πουρί, Προμύρι, Συκή, Τρίκερι, Τσαγκαράδας, Επαρχία Σκοπέλου- Γλώσσα – Κλήμα, Δήμος Σκιάθου, Δήμος Σκοπέλου, Αλόννησος, Ριζόμυλο και Στεφανοβίκειο.

Τέλος, οι εφτά δήμοι της Μαγνησίας μπορούν να εκπονήσουν το συγκεκριμένο πρόγραμμα και συνάπτοντας σύμβαση με ντόπιους γιατρούς και νοσηλευτές να το υλοποιήσουν, φέρνοντας τις υπηρεσίες υγείας και στους κατοίκους των πιο απομακρυσμένων περιοχών του νομού.