Νέες χρηματοδοτήσεις σε Δήμους της χώρας συνολικού προϋπολογισμού 11.212.386,95 ευρώ, στο πλαίσιο των Προσκλήσεων του Προγράμματος «ΦιλόΔημος ΙΙ», για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων, την αναβάθμιση παιδικών χαρών και την προμήθεια μηχανημάτων έργου, ενεργοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση.

Για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων, στο Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» εντάσσεται μεταξύ άλλων ο Δήμος Νότιου Πηλίου με 36.900,00 €, ενώ για την Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της χώρας, στο Πρόγραμμα εντάσσεται μεταξύ άλλων ο Δήμος Σκοπέλου με 375.000,00 € (205.000,00 € από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ΥΠΕΣ και 170.000,00 € από ίδιους πόρους).
Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι δήμοι θα απορροφήσουν πρώτα τους πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών και στη συνέχεια θα χρησιμοποιηθούν οι ίδιοι πόροι των δήμων.