Συνολικό ποσό 4.699.720,85 € σε Δήμους της χώρας θα δοθούν για την καταβολή μισθωμάτων από 01-01-2017 έως 30-04-2017 των σχολικών μονάδων τους, καθώς και των υπηρεσιών που τους μεταφέρθηκαν από 1-1-2011.

Στη Μαγνησία ο Δήμος Βόλου θα λάβει 28.031,12 ευρώ , ο Δήμος Αλμυρού 3.736 ευρώ.  και ο Δήμος Σκοπέλου  2.764,80 ευρώ.

H σχετική απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών δημοσιεύθηκε σήμερα στη Διαύγεια.